Kampioen in coronatijd | Ontspanning als recept voor PC-zege

Manon Scheepstra (links) en Nienke Sijbrandij (rechts) feliciteren koningin Marrit Zeinstra. FOTO HENK JAN DIJKS

Vanaf maart lag veel sport het afgelopen jaar stil. Toch leverde de coronatijd ook kampioenen op. Zij blikken terug op hun bijzondere titel. Vandaag kaatsster Marrit Zeinstra.

Ze was gedecideerd. Toen de kaatssters begin augustus de vraag kregen of ze nog een PC wilden, hoefde het van Marrit Zeinstra niet zo nodig. Het was zo’n raar half seizoen met veel minder parturen dan anders en dan ook nog het vooruitzicht dat er geen publiek bij kon zijn. Nee, de 23-jarige kaatsster uit Peins had er niet veel trek in.

Hoe anders was het gevoel toen ze op 29 september in Weidum het veld opstapte. Er was geen feesttent en ook de tribunes ontbraken, maar er waren nog best veel toeschouwers. Onder de 650 kaatsliefhebbers langs het veld zaten alle mensen die Zeinstra er graag bij wilde hebben. Haar ouders, haar vriend, pake en vriendinnen. ,,Hoe tichterby de PC kaam, hoe mear ik ‘m winne woe.’’

En achteraf is de winst van de PC extra bijzonder omdat het jaar vanwege corona zo anders was. Ze wordt nog dagelijks herinnerd aan de speciale dag. De bloemen zijn verwelkt, de linten zijn er afgeknipt, maar aan de drinkbakken aan de boerderij van haar ouders, waar ze weer tijdelijk woont, hangt de krans nog immer. ,,Dy giet der flak foar it nije seizoen pas wer ôf.’’

Ik wie net fan de lêch te krijen, bleau de hiele dei rêstich

Zeinstra was uiterst ontspannen op de PC-dag. Ze wist dat ze met Nienke Sybrandy en Manon Scheepstra twee maten van formaat naast zich had. ,,Boppedat wie it seizoen sa raar, dat ik it net erch fûn hie as ik net winne soe. Der is fan alles oan de hân, dan is keatsen efkes minder belangryk.’’ Die ontspanning hielp. Zeinstra stal de show. ,,Ik wie net fan de lêch te krijen, bleau de hiele dei rêstich. Dat is net altyd sa. Ik wol noch wolris te graach.’’

Na haar eerste PC-winst werd Zeinstra ook nog eens uitgeroepen tot koningin. ,,Krijst wol in hiel protte ear wylst it mei syn trijen dochst. Mar it jout wol in spesjaal rantsje oan de winst.’’

Meteen na afloop stroomde het veld in Weidum vol met mensen. Afstand houden was er niet meer bij. Het zorgde voor gemengde gevoelens. ,,Dat famylje en myn freon op my ôfkomme, wie gewoan. Dy sjoch ik elke dei.’’ Dat ook onbekenden haar aanraakten, was wat ongemakkelijk. ,,Mar dêr kinst yn de eufory net sa folle oan dwaan.’’ Het deed haar extra beseffen dat ze won in een bijzondere tijd. ,,Alles draaide om korona, mar dit wie in ljochtpuntsje.’’

Nieuws

menu