Kaatspartijen Pingjum en Marsum geschrapt

Beeld van de PC van 2019, toen de tribunes vanwege onweer tijdelijk werden ontruimd. Nu zijn de banken door corona grotendeels leeg.

Beeld van de PC van 2019, toen de tribunes vanwege onweer tijdelijk werden ontruimd. Nu zijn de banken door corona grotendeels leeg. FOTO HENK JAN DIJKS

De hoofdklasse kaatspartijen in Pingjum en Marsum gaan niet door. De twee wedstrijden in het mannenkaatsen stonden gepland voor respectievelijk 6 en 13 september. Door de corona-situatie zien de twee verenigingen het niet zitten hun wedstrijden door te laten gaan.

Het bestuur van de Pingjumer kaatsvereniging vreest dat veel toeschouwers bij de ingang geweigerd moeten worden. Het coronaprotocol schrijft voor dat slechts een beperkt aantal bezoekers mag worden toegelaten. Net als eerder onder ander Arum en Minnertsga, wil het bestuur die situatie liever voor zijn.