Kaatspartijen Pingjum en Marsum geschrapt

Beeld van de PC van 2019, toen de tribunes vanwege onweer tijdelijk werden ontruimd. Nu zijn de banken door corona grotendeels leeg. FOTO HENK JAN DIJKS

De hoofdklasse kaatspartijen in Pingjum en Marsum gaan niet door. De twee wedstrijden in het mannenkaatsen stonden gepland voor respectievelijk 6 en 13 september. Door de corona-situatie zien de twee verenigingen het niet zitten hun wedstrijden door te laten gaan.

Het bestuur van de Pingjumer kaatsvereniging vreest dat veel toeschouwers bij de ingang geweigerd moeten worden. Het coronaprotocol schrijft voor dat slechts een beperkt aantal bezoekers mag worden toegelaten. Net als eerder onder ander Arum en Minnertsga, wil het bestuur die situatie liever voor zijn.

De Marsumer kaatsvereniging ziet vanwege verscherpte verordeningen van de gemeente Waadhoeke af van zijn hoofdklassepartij. In september staan nu nog een hoofdklassepartij in Sint Annaparochie (12 september) en de Oldehovepartij in Leeuwarden (20 september) op de agenda.

,,We krije sa in raar gat yn de agenda”, zegt KNKB-voorzitter Wigle Sinnema. Hij hoopt dat verenigingen zich melden om de wedstrijden over te nemen. ,,Dat hawwe Hommerts-Jutryp, Reduzum en Easterlittens ek dien en dêr binne we wiis mei.”

De hoofdklassepartij van Reduzum had zondag om 12 uur al het maximum aantal bezoekers van 250 bereikt. Mensen die naar binnen wilden, moesten wachten tot anderen het terrein verlieten. Sommige bezoekers stonden ruim een uur op hun beurt te wachten.

Nieuws

menu