Kan Dronryp topseizoen bekronen met winst op de Freule? 'Dit komt noait wer foar'

De Rypster kaatsvereniging VvV Sjirk de Wal sleept bij de jeugd dit jaar de ene na de andere hoofdprijs in de wacht. Freulesucces in Wommels zou vandaag de kers op de taart betekenen.

Rutger Kumbangsila, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma wonnen in 2020 namens Dronryp de Freulefinale van Jellum-Bears. Lukt het de Rypsters vandaag opnieuw om de Freulevilla - de bekende wisselbokaal - mee naar huis te nemen?

Rutger Kumbangsila, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma wonnen in 2020 namens Dronryp de Freulefinale van Jellum-Bears. Lukt het de Rypsters vandaag opnieuw om de Freulevilla - de bekende wisselbokaal - mee naar huis te nemen? Foto Dijks Media/Anne Waterlander

Dirk van der Leest is duidelijk, als hij het kaatsjaar 2022 voor het dorp Dronryp duidt. „Dit is in unyk seizoen. Dit komt noait wer foar”, zegt de bekende kaatstrainer en medevoorzitter van de Technische Commissie Jeugd van VvV Sjirk de Wal. De Rypster kan zich niet voorstellen dat de ongekende prijzenjacht van de plaatselijke kaatsjeugd ooit nog wordt geëvenaard, laat staan verbeterd.

Nieuws

menu