Jongens Dronryp koelbloedig naar winst op bijzondere Freule: 'Ik wist: dizze partij pakke we'

Het jongenspartuur van Dronryp schreef zaterdag geschiedenis. Rutger Kumbangsila, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma, alle drie zestien jaar, wonnen een unieke Freule.

Rick Minnesma (links), Jorn Lars van Beem (midden) en Rutger Kumbangsila zijn uitbundig na het winnen van de Freule.

Rick Minnesma (links), Jorn Lars van Beem (midden) en Rutger Kumbangsila zijn uitbundig na het winnen van de Freule. FOTO DIJKS FOTOGRAFIE

Terwijl Jorn Lars van Beem zich in de vierde omloop tegen Franeker concentreerde op de laatste opslag en iedereen bij een stand van 5-5 en 6-6 de adem inhield, stiefelde zijn heit en voormalig hoofdklasser Jan Willem stug door. 

Rondjes rond het veld lopen deed Van Beem senior de hele dag in Wommels, waar alleen familieleden en andere genodigden welkom waren. Het leek op een rituele dans om eventueel sportief onheil voor zijn eigen zoon en de andere twee Dronrypster jongens, Rutger Kumbangsila en Rick Minnesma, te bezweren. 

Jan Willem van Beem was op een uitzonderlijke en gezien de corona-omstandigheden geslaagde Freule-partij de enige die op het moment suprême in die partij tegen Franeker eigenlijk niet durfde te kijken. Hij zou door de spanning de band liefst even hebben doorgespoeld. 

Maar toen Jorn Lars begon aan zijn aanloop, wetende dat er een kleine kaats lag, gluurde zijn heit toch even. Hij kon het niet laten, hij moest toch echt met eigen ogen zien hoe het zou aflopen. 

De opslag die volgde, was niet eens geweldig. De bal kwam terug uit het Franeker perk. Jorn Lars van Beem was daar echter op berekend en wist wat hem te doen stond. Een retourklap bracht zijn partuur naar de halve finale. 

Door het oog van de naald

De handen van Jan Willem van Beem, die brulde van blijdschap, gingen de lucht in. Een paar seconden later balde hij zijn vuisten. En hij vervolgde zijn wandeltocht. Dronryp, dat in de eerste drie omlopen tegen respectievelijk Wommels, Baard en Stiens betrekkelijk weinig tegenstand had ondervonden, was door het oog van de naald gekropen. 

,,Niet normaal, zo dicht waren we bij uitschakeling”, wist achterinse Rick Minnesma, zoon van Simon, een andere voormalige kaats-crack. Eerder stond het al 5-4 en 6-4 voor Franeker. ,,Achteraf maakt dat deze Freule-winst extra mooi.” Jorn Lars van Beem beaamde dat. ,,Mar hoe raar it miskien ek klinkt, ik ha net in momint tocht dat wy ferlieze soenen. Ik wist: dizze partij pakke we.”

Net als tegen Franeker (met Jelmer Kuiken, Elmer Feenstra en Jan-Tymen Eisma) werd het ook in de halve finale tegen Sint Jacobiparochie niettemin even spannend voor Dronryp, dat favoriet was en in aanloop naar de Freule vier van de zes afdelingspartijen had gewonnen.

 

Flow

De uiteindelijke winnaars dachten er bij een 4-1 voorsprong een tijdje iets te gemakkelijk over en zagen de tegenstanders (Raymon de Vries, Wesley van der Vaart en Verry van der Meer) langszij komen. Jorn Lars van Beem zette vervolgens op de belangrijkste momenten een tandje bij en op 5-4 en 6-2 viel de beslissing.

De finale van de Freule was in vergelijking met de voorgaande partijen vrij eenzijdig. Dronryp was absoluut niet van plan om zich te laten verrassen. Het beste bij tegenstander Jellum-Bears was er bovendien wel vanaf. In een mum van tijd stond het 3-0. Het werd nog wel 3-2, maar toen toonde Jorn Lars van Beem in een machtige serie opslagen zijn kracht. In een kort tijdsbestek produceerde hij zes zitballen. ,,Ik siet yn in flow. Ik fûn dat it útslaan hjoed net sa goed gie, mar oan de opslach pakte ik myn punten.” 

In het laatste eerst produceerde ook Rutger Kumbangsila nog een paar zitballen. Het Dronrypster geweld bleek na een lange dag te veel voor Jellum-Bears, met Harold de Boer, Jelmer Miedema (woonachtig in Goutum) en Wiebe Siemen Leenstra (Hilaard): 5-2 en 6-6. 

Verliezend finalisten: 'Yn de finale woe it net'

Druk hadden de drie winnaars, op een paar momenten tegen Franeker na, de hele dag amper gevoeld, vertelde Jorn Lars van Beem. Opmerkelijk, want een favorietenrol weegt over het algemeen zwaar. ,,Ik tocht: as wy de earste partij mar winne. Dan binne wy los.” Juist in die openingspartij ging het een jaar geleden mis voor Dronryp.

De verliezend finalisten van Jellum-Bears hadden een paar minuten nodig om de teleurstelling te verwerken. Uiteindelijk waren ze trots op het feit dat ze hun afdeling flink op de kaart hadden gezet. Dat deden ze eerder bij andere partijen trouwens ook al. Vorig jaar wonnen ze de revanche-Freule en een week geleden schreven ze de generale van de belangrijkste jongenspartij op hun naam.

,,Fan dy winst yn de generale krigen we wol ekstra fertrouwen”, zei Harold de Boer. ,,It gie hjoed oer de hiele dei eins ek lekker, mar yn de finale woe neat. It gie sa hurd, dat wy de tiid net hienen om ús yn de partij te knokken. Wolst as partoer op syn minst wjerstân biede.”

Feestelijk onthaal

,,Dochs wie it in fantastyske dei”, vervolgde de opslager en voorinse van Jellum-Bears, dat in de strijd om een finaleplek afrekende met Bolsward (3-5 en 4-6). ,,En al wie it fansels in oare Freule as normaal, sûnder tribunes en op in sneon yn septimber, ik fielde de bysûndere sfear wol hear. Wy binne alle trije 17 jier en meie takom jier gelokkich nochris meidwaan. Dan moatte wy knalle.”

De jongens van Dronryp maakten zich ondertussen op voor een feestelijk onthaal in eigen dorp. Daar konden de fans van kaatsvereniging Sjirk de Wal de Freule op een groot scherm volgen. ,,Hartstikke moai fansels”, zei Jorn Lars van Beem. 

Even daarvoor had hij zijn heit, die eindelijk was gestopt met lopen, in de armen gesloten. De stappenteller stond toen op 18.757. ,,Ik ha eefkes mei him stien te gûlen fan blydskip.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport