Het is hard werken maar het clubbestuur van eeuweling Drachten houdt de rug recht

De sportredactie van de Leeuwarder Courant heeft een enquête gehouden onder Friese amateurvoetbalclubs. De resultaten worden zaterdag gepubliceerd. Vandaag al een vereniging belicht: eeuweling Drachten.

 Durk Meijer, voorzitter van Drachten, op sportpark De Peppel. ,,Niets doen is geen optie.’’

Durk Meijer, voorzitter van Drachten, op sportpark De Peppel. ,,Niets doen is geen optie.’’ FOTO JILMER POSTMA

Boven dit verhaal stond eerst als kop: Besturen is even geen hobby. Deze ontboezeming komt van Durk Meijer, voorzitter van Drachten. Het is momenteel de harde waarheid, zo ervaren met hem duizenden bestuursleden. Dronrijp-voorzitter Ingrid Breuker omschreef het in de enquête als volgt: ‘Deze tijd vraagt crisismanagement, wat niet de reden is dat je in een bestuur bent gestapt’.

Nieuws

menu