Gedroomde finale bij de 44ste Frouljus PC

FOTO AISE VAN BEETS

FOTO AISE VAN BEETS

De Frouljus PC in Weidum heeft de gedroomde finale. Nadat eerst Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Imke van der Leest zich al voor de finale hadden geplaatst, wonnen ook Nienke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra de tweede omloop.

Tuinenga c.s. wonnen de tweede omloop van Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk en Fiera de Vries. Op 5-5 6-2 raakte Bakker met haar opslag het touw.