Frouljus PC-voorzitter Wigle Anema: 'It lêste sturtsje is in smetsje'

FOTO LC

Meteen nadat Nienke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra de Frouljus PC hadden gewonnen, stroomde het veld in Weidum vol. Coronaregels werden even vergeten.

Voorzitter Wigle Anema van de PC-commissie zag het met lede ogen aan. De hele dag werden de coronaregels op het terrein in Weidum zo goed mogelijk nageleefd, maar na de finale ging het mis.

Er werd geknuffeld, er werd gezoend, er werden handen geschud. De anderhalvemeterafstand was op slag verdwenen.

Te dicht op elkaar

Tijdens de finale tussen de parturen van Nienke Sijbrandij en Ilse Tuinenga (5-2 en 6-2) kreeg Anema een telefoontje van de Veiligheidsregio. Op televisiebeelden was te zien dat de anderhalve meter niet overal werd nageleefd. ,,Mar troch de kamera-opstelling fertekene dat ek bot’’, zei Anema. Rond het veld waren meerdere rijen.

Lees ook PREMIUM | Nienke Sijbrandij zet de kroon op haar loopbaan: 'Hjoed wie de ûntspanning der'

Wel zag hij dat er op sommige punten mensen te dicht bij elkaar zaten of stonden. Tijdens de finale nam hij bij een 4-2 stand even het woord, zoals hij de hele dag preventief mensen wees op hun verantwoordelijkheid. Zijn oproep had succes: op slag namen de bezoekers die hij aansprak weer afstand van elkaar.

'Wy ha der alles oan dien’

Coronacoördinatoren liepen de hele dag rond, stoelen waren op de vereiste afstand gezet, looplijnen waren aangegeven en overal waren met linten zones rond het veld uitgezet. ,,Wy ha der alles oan dien’’, vond Anema. ,,Mar de ferantwurdlikens leit ek by de minsken.’’

Een deel van de toeschouwers vergat dat even na de finale. De invasie van mensen op het veld was niet te voorkomen. ,,Ik fyn it jammer en it heart ek net sa. Dat hie ik leaver oars sjoen.’’

Anema vroeg zich terecht af of er, zolang corona duurt, wel dergelijke wedstrijden gehouden kunnen worden. ,,Op basis fan it lêste net, op basis fan de hiele dei wol. Mar it sturtsje is in smetsje.’’

Nieuws

menu