Flyers vraagt hulp sponsors en fans: 'Corona hat de sport keihurd troffen’'

UNIS Flyers hoopt via crowdfunding voldoende geld bijeen te krijgen om komend seizoen op het hoogste niveau te kunnen ijshockeyen.

Om op het hoogste niveau te kunnen blijven ijshockeyen heeft UNIS Flyers dringend geld nodig.

Om op het hoogste niveau te kunnen blijven ijshockeyen heeft UNIS Flyers dringend geld nodig. Foto archief Henk Jan Dijks

Er moet voor 30 september een bedrag van 125.000 euro op het kleed komen om dit seizoen met Flyers in de BeNeLeague uit te kunnen komen. Op die dag moeten de Nederlandse clubs uitsluitsel geven of ze mee willen doen. ,,Wy wolle graach op dit nivo spylje’’, zegt voorzitter Henk Hoekstra van de Heerenveense ijshockeyclub. ,,Mar we wolle gjin molestien om de nekke.’’

Flyers wil zich niet diep in de schulden steken om ten koste van alles in de BeNeLeague uit te kunnen komen. ,,Corona hat de sport keihurd troffen’’, weet Hoekstra. ,,En iishockey yn it bysûnder.’’

Geen inkomsten

Zijn club liep aan het einde van het seizoen flink wat inkomsten mis door het vroegtijdige einde van de competitie. De halve finale en eventuele finale van de BeNeLeague hadden ervoor gezorgd dat de club met mooie cijfers uit het seizoen was gerold. Door die wedstrijden ging vanwege corona een streep. Bovendien komt er momenteel niets binnen.

Toch wil Flyers proberen op het hoogste niveau te blijven spelen. Daarvoor zijn er drie bouwstenen. Elk moet een derde van het benodigde geld opleveren. Met de schaar is Hoekstra al volop bezig om bezuinigingen door te voeren. ,,De lúkse dingen helje wy der ôf. Gjin lûdsynstallaasje ynhiere by wedstriden, gjin iten foar de spilers en besunigje op de klean bygelyks’’, zegt hij.

Ook van de spelers worden offers gevraagd. ,,We binne mei harren yn gesprek om wat yn te leverjen en de wil is wol oanwêzich’’, proeft Hoekstra. Ook met Thialf gaat de voorzitter deze week om tafel om tot een acceptabele huurovereenkomst voor de ijshockeyhal te komen.

Hoop gericht op supporters en sponsors

De derde pijler is de crowdfundingsactie. ,,Dêr moat ek grofwei in tredde fuortkomme’’, berekent Hoekstra. Zonder nog veel ruchtbaarheid te geven aan de actie is de eerste paar duizend euro al binnen. ,,Mar de lêste euro’s binne it dreechst’’, weet hij. Hoekstra hoopt dat supporters, sponsors en iedereen die de club een warm hart toedraagt de beurs wil trekken.

Lukt het niet om het benodigde geld bijeen te krijgen, dan is de kans groot dat Flyers komend seizoen in de eerste divisie gaat spelen. 

Die stap terug betekent volgens Hoekstra dat de club na de coronapandemie opnieuw alles moet opbouwen. Flyers is de afgelopen jaren weer uitgegroeid tot een topclub. ,,Dan geane der spilers fuort.’’ Groninger jongens kunnen dan bijvoorbeeld ook wel in eigen stad spelen. ,,En miskien binne der wol jonges dy’t dan earder stopje.’’ 

Hoekstra wil nog niet aan dat doemscenario denken. ,,It doel is om iishockey op dit nivo oerein te hâlden. As eltenien meigiet, kin dat.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
Flyers