Finale tussen topparturen is mogelijk op Frouljus PC

Mantgum voor eigen publiek winnaar Jong Famme LC

De topparturen van Ilse Tuinenga en Nienke Sijbrandij treffen elkaar zondag op de Frouljus PC op z’n vroegst in de finale.

Dat wees de loting in het dorpshuis van Weidum woensdagavond uit. Toch belooft de eerste omloop meteen spektakel. Viervoudig PC-winnares Ilse Tuinenga, die een formatie vormt met Margriet Bakker en Imke van der Leest, neemt het dan op tegen Tineke Dijkstra, Marte Altenburg en Louise Krol. De winnaar van die onderlinge strijd stuit op trio Wybrig Bakker of trio Anna-Brecht Bruinsma.

Het partuur van Tuinenga (met tot september Sjanet Wijnia in plaats van Van der Leest) won eerder dit seizoen drie vrijeformatiepartijen, waaronder de generale van afgelopen zondag in Goënga.

‘Laatste blokje’

Het outsider-partuur van Tineke Dijkstra (eerder met Sandra Hofstra in plaats van Marte Altenburg) greep eerder twee keer de krans. Voordeel voor beide parturen is dat ze in het ‘laatste blokje’ zitten. Twee zeges volstaan voor een finaleplek.

Nienke Sijbrandij, die de belangrijkste partij nog nooit op haar naam schreef, neemt het met vijfvoudig winnares Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra in de eerste omloop op tegen Serena Hovenga, Amarins de Groot en Aluca Bouma. Trio Sijbrandij pakte dit seizoen vier keer een eerste en viermaal een derde prijs.

Mede door een gift van een anonieme weldoener is er zondag net zoveel prijzengeld te verdelen als vorig jaar: 1800 euro. Ook liggen er voor de prijswinnaars zilveren lepels met een totale waarde van 3000 euro klaar. De inkomsten voor de organisatie zijn minder groot doordat er minder publiek welkom is in dit coronajaar (maximaal 650 in plaats van ruim 1500 mensen) en bovendien geen feest wordt georganiseerd.

Loting

De loting: 1. Aletta van Popta, Mintje Meintema en Miranda Scheffer – 2. Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum; 3. Andrea Kroes, Sigrid de Jong en Marije Hellinga – 4. Annet de Haan, Lotte Delgrosso en Annelien Broersma; 5. Nienke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra – 6. Serena Hovenga, Amarins de Groot en Aluca Bouma; 7. Inge Jansma, Elly Hofman en Ineke van der Ploeg – 8. Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Jennie Terpstra; 9. Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Imke van der Leest – 10. Tineke Dijkstra, Marte Altenburg en Louise Krol; 11. Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk en Fiera de Vries – 12. Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Harmke Siegersma.

Nieuws

Meest gelezen

menu