Fierljeppers verlengen bruiloftsfeest: 'Wy ha juster in moai feest hân en no gewoan de Twakamp wûn'

Voor een team dat eigenlijk geen team wil zijn en de jaarlijkse Tweekamp nog altijd als een leuke fierljephappening ziet, werd de winst op de Hollandse polsstokverspringers wel heel uitbundig gevierd.

Sytse Bokma passeerde in It Heidenskip als zesde Friese fierljepper de 21-metergrens. De Workumer noteerde een afstand van 21,13 meter en voegde zich in een illuster rijtje.

Sytse Bokma passeerde in It Heidenskip als zesde Friese fierljepper de 21-metergrens. De Workumer noteerde een afstand van 21,13 meter en voegde zich in een illuster rijtje. Foto: Dijks Media / Henk Jan Dijks

Misschien dat het wedstrijdverloop en vooral de apotheose zorgde voor de euforie in het kamp ljeppers van het FLB (Frysk Ljeppersboun). Bij voortduring wisselde de leidende positie. Dan weer hadden de springers van de Polsstokbond Holland (PBH) meer meters bij elkaar gesprongen, even later leidden de Friese afgevaardigden weer.

Nieuws

menu