Favorieten zonder veel problemen verder op Frouljus PC

FOTO LC

De eerste omloop van de 45ste Frouljus PC kende geen verrassingen. De drie favoriete parturen plaatsten zich zonder problemen voor de tweede omloop.

De eerste omloop van de 45ste Frouljus PC kende geen verrassingen. De drie favoriete parturen plaatsten zich zonder problemen voor de tweede omloop.

Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnja leken zonder eersten tegen de eerste omloop af te sluiten. Bij een 5-0 stand haperde de machine echter even. Aletta van Popta, Mintje Meintema en Miranda Scheffer sputterden nog even tegen en pakten twee eersten. Op 5-2 en 6-2 was het uiteindelijk toch voorbij.

Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra maakten korte metten met Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum. Met indrukwekkend spel liepen ze vlotjes uit naar een afgetekende 5-0 6-0 overwinning.

Het derde partuur dat in de strijd om te prijzen wordt verwacht, deed ook wat het moest doen. Tineke Dijkstra, Louise Knol en Harmke Siegersma rekenden met 5-1 6-2 af met Serena Hovenga, Amarins de Groot en Aluca Bouma.

De drie favorieten komen elkaar niet eerder dan in de halve finale tegen. Tuinenga cs treffen in de tweede omloop Jildou Sweering, Andrea Kroes en Marije Hellinga. Trio Sijbrandij treft Inge Jansma, Larissa Smink en Anouk Smink en Dijkstra cs nemen het op tegen Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Jennie Terpstra.

Uitslagen

Uitslagen eersten omloop: 1. Aletta van Popta, Mintje Meintema, Miranda Scheffer – 2. Ilse Tuinenga, Margriet Bakker, Sjanet Wijnja 2-5 2-6; 3. Annet de Haan, Lotte Delgrosso, Annelien Broersma – 4. Jildou Sweering, Andrea Kroes, Marije Hellinga 3-5 4-6; 5. Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk, Gerde Lycklama à Nijeholt (verving Fiera de Vries) – 6. Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils, Jannie Terpstra 2-5 0-6; 7. Serena Hovenga, Amarins de Groot, Aluca Bouma – 8. Tineke Dijkstra, Louise Krol, Harmke Siegersma 1-5 2-6; 9. Inge Jansma, Larissa Smink, Anouk Smink – 10. Roelie Kroondijk, Klasine Huistra, Simona Kootstra 5-3 6-4; 11. Sietske Okkema, Jeska Terpstra, Martzen Deinum – 12. Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra, Marrit Zeinstra 0-5 0-6.

Nieuws

Meest gelezen