Enquête onder Friese amateurclubs: corona maakt het financieel lastig maar loyaliteit van leden is groot

Scholieren voetballen op de velden van Drachtster Boys tijdens een paastoernooi van scholengemeenschap Liudger. FOTO JILMER POSTMA

Hoe houden de Friese amateurvoetbalverenigingen zich onder de huidige omstandigheden? Die vraag vormde de basis voor de enquête die de sportredactie van de Leeuwarder Courant heeft gehouden.

De resultaten worden zaterdag gepubliceerd. Er zijn 33 verenigingen aangeschreven, 20 procent van het totale aantal Friese clubs. De antwoorden representeren circa 7500 voetballers en in totaal zo’n 10.000 direct betrokkenen.

In financieel opzicht hakt de coronacrisis er stevig in. Doorgerekend op basis van de resultaten uit de enquête zijn de Friese amateurvoetbalclubs gezamenlijk zeker 4,5 miljoen euro misgelopen aan kantine-opbrengsten.

Daar staat tegenover dat de clubs de wegen naar de steunmaatregelen wisten te vinden. Het Friese amateurvoetbal heeft ruim 1,5 miljoen aan overheidssteun ontvangen. Tegelijkertijd blijken leden en sponsors trouw.

Over het algemeen laten de clubs zich niet uit het veld slaan en wordt binnen de huidige mogelijkheden alles gedaan om de binding met de leden te behouden. Tegelijkertijd is er animo om plannen, die anders wellicht waren blijven liggen, op te pakken, zoals het opknappen van de accommodaties.

Nieuws

menu