Dit zijn de loting en het wedstrijdschema van de 169ste PC Franeker 2022

Hylke Bruinsma tijdens de loting. Foto: Dijks Media

De loting voor de 169ste PC van Franeker is maandagavond bekendgemaakt en hieronder te lezen. Zestien parturen zijn klaar voor het grootste treffen van het jaar, dat woensdag op It Sjûkelân in Franeker plaatsvindt.

Dit jaar zijn er vijf debutanten op de PC. De eerste vinden we bij partuur 3. De 17-jarige Rick Minnesma. Deze jongenskaatser uit Dronryp won eerder dit jaar al het NK jongens en de Jong Nederland. Partuur vijf bestaat louter uit debutanten. Rutger Torensma uit Oosternijkerk, Harold de Boer uit Jellum en Jurrit Osinga uit Ingelum. Hessel Postma uit Winsum is de vijfde debutant. Deze jonge voorinse, die in 2019 de Freule won, won onlangs in Huizum zijn eerste hoofdklasse wedstrijd.

Op de lijst staan ook twee oud-kaatsers. Hylke Bruinsma, die in 2018 afscheid nam op de PC vervangt de geblesseerde Dylan Drent. Daniël Iseger vervangt de geblesseerde Sjoerd de Jong.

1. Gert-Anne van der Bos
Taeke Triemstra
Erwin Zijlstra
2. Youri de Groot
Allard Hoekstra
Laas Pieter van Straten
3. Johannes van der Veen
Jorn Lars van Beem
Rick Minnesma
4. Enno Kingma
Kees van der Schoot
Menno van Zwieten
5. Rutger Torensma
Harold de Boer
Jurrit Osinga
6. Marten Bergsma
Hylke Bruinsma
Hendrik Kootstra
7. Bauke Triemstra
Daniël Iseger
Patrick Scheepstra
8. Patrick van Dellen
Thomas Dijkstra
Steven Koster
9. Haye Jan Nicolay
Gabe-Jan van Popta
Pieter Jan Leijenaar
10. Peter van Zuiden
Kevin Jordi Hiemstra
Gerben de Boer
11. André van Dellen
Pieter Jan Plat
Willem Heeringa
12. Tjisse Steenstra
Renze Hiemstra
Hans Wassenaar
13. Remmelt Bouma
Bauke Dijkstra
Evert Pieter Tolsma
14. Gerrit Jan Duiven
Hendrik Jan van der Velde
Riemer Hoekstra
15. Paul Dijkstra
René de Haan
Hendrik Bouwhuis
16. Auke Boomsma
Hessel Postma
Tsjerk Elsinga

Nieuws

menu