Kaatskoning uit Bitgummole levert maatwerk voor baanwielrenner Harrie Lavreysen, die vandaag een gouden medaille pakte

Voormalig kaatskoning Cornelis Terpstra slaat de PC over. Hij werkt thuis in Bitgummole aan nieuw olympisch succes en volgt ondertussen de Spelen in Tokio op de voet. Of beter: op de schoen. Terpstra maakte het bijzondere schoeisel waarmee baanwielrenner Harrie Lavreysen naar zijn eerste gouden medaille sprintte.

Cornelis Terpstra geconcentreerd aan de arbeid in zijn werkplaats.

Cornelis Terpstra geconcentreerd aan de arbeid in zijn werkplaats. Foto LC

Tja, hoe moet je het noemen? Cornelis Terpstra lacht. ,,Jou der sels mar in namme oan’’, zegt de man die als kaatser een indrukwekkende erelijst produceerde. Alle grote partijen gewonnen, goed voor het Klavertje-4. Tien keer actief op de PC, vier keer finalist. Op het Sjûkelân werd hij 19 jaar geleden tot koning gekroond. Nu vertelt Terpstra met de passie die hem als kaatser kenmerkte over zijn huidige activiteiten. Waar die plaatsvinden? ,,De ien neamt dit in skuorke, de oare seit hok.’’ Lachend: ,,Dat klinkt wat te goedkeap, fynst net?’’ Na enig overleg wordt een passende benaming gevonden: ,,Wurkpleats.’’

Die werkplaats bevindt zich achter zijn woning in Bitgummole. Daar is de ‘maker van sportartikelen’ (,,Sa stean ik ynskreaun by de KvK’’) zeker drie dagen per week in de weer met gips, carbon, vacuümtrekkers, lijm, mesjes en wat dies meer zij. Terpstra (39) genoot als uitvinder al regionale bekendheid – zijn innovatieve kaatswanten deden het nodige stof opwaaien. Nu wordt hij wereldwijd door met name shorttrackers en wielrenners hogelijk gewaardeerd. ,,Der is belangstelling út Nij-Seelân, Japan, Trinidad en wat Europeeske lannen. Fansels ek út Nederlân. Machtich moai, ik wit eins net wat my oerkomt.’’ En dat alles door mond-tot-mondreclame. ,,Miskien dat ik ynkoarten dochs mar in webside meitsje lit.’’

Over de wanten is genoeg gezegd en geschreven, vindt Terpstra. ,,Ik meitsje se net mear.’’ Het zegt veel over zijn huidige verhouding tot het kaatsen. De PC? In Franeker zullen ze hem niet snel meer zien. ,,Ek omdat ik drok bin met oare dingen’’, aldus de in Minnertsga opgegroeide Terpstra, die voorheen de kost verdiende met een kitesurfschool en als meubelmaker. Nu heeft de kaatskoning van weleer een ‘koninkrijkje’ van een handvol vierkante meters dat regelmatig ‘hoog bezoek’ ontvangt. ,,Dan stiet hjir sa’n grouwe Porsche op de oprit; dy sjogge se net eltse dei in Bitgummole. Oarsom sjochst sa’n topsporter tinken: wêr bin ik no bedarre?’’ Die prijzige bolide behoort toe aan een topwielrenner van wie Terpstra ‘om sponsortechnische redenen’ de naam niet noemt. ,,Tink oan in kampioen dy’t yn de Tour in pear etappes wûn hat.’’ Ook een tijdrit? ,,Ja. Spesjaal derfoar hat hy hjir skuontsjes meitsje litten.’’

 

Terpstra begon zo’n zeven jaar geleden met de fabricage van schoenen. ,,Troch Kip Carpenter gong it baltsje rôljen.’’ De Amerikaan (als schaatser won hij in 2002 olympisch brons) is assistent-bondscoach van de Nederlandse shorttrackploeg. ,,Hy wie al dwaande mei spesjale shorttrackskuon. Ik ha wat meitocht en -ûntwikkele. Sjinkie Knegt hat hjir yn de wurkpleats west. Fan dat momint ôf hat de tamtam syn wurk dien yn de topsport. Benammen de baanhurdfytsers wienen bot ynteressearre. Dat is fansels in sport dêr’t eltse túzenste fan in sekonde yn telt. Op dat flak kin ik helpe. Ik meitsje skuon op maat dy’t o sa aerodynamysk binne.’’

Voeten in het gips

Hoe het werkt? Terpstra - die ook paralympisch wielerkampioen Tristan Bangma uit Donkerbroek van schoenen heeft voorzien - doet niet geheimzinnig. Hij zet de voeten van de sporter in het gips (,,As se in ein riden hawwe, binne de fuotten opsetten en moatte wy in oerke wachtsje’’), waarna hij deze ‘mallen’ voorziet van carbon, een even sterke als lichte kunststof. ,,It moat oersterk wêze. Kinst dy hast net foarstelle watfoar krêften sokke mannen úntwikkelje. Myn twa boppeskonken passe in ien fan Harrie. Ik moat der net oan tinke dat in skoech by de start brekt.’’ Tot vier keer toe wordt een nieuw laagje carbon aangebracht. De geïntegreerde veter wordt via een op de hak aangebrachte knop strak getrokken. ,,Dat is myn trúkje, dêr hie ’k eins patint op oanfreegje moatten.’’

Van zijn werk is op de televisie nauwelijks iets te zien, want de renners dragen hoesjes over de schoenen. Het maken van een paar Antiloper (de merknaam) kost Terpstra een week en de sporter 1500 euro. ,,Der dogge se net lestich oer. Dy mannen litte neat oan tafal oer. Alles foar de winst. Elts detail telt en dat mei wat kostje.’’

Steunzooltjes

Harrie Lavreysen veroverde dinsdag zijn eerste gouden olympische medaille (er kunnen nog twee volgen) op de schoenen die samen 400 gram wegen. ,,Dy binne noch in tikje spesjaler.’’ Terpstra moest namelijk steunzooltjes aanbrengen in het carbon. Het Brabantse sprintkanon was er vanaf de eerste keer van gebruik zeer over te spreken. ,,It is fansels hiel belangryk dat sa’n jonge tefreden is. As Harrie trije kear wint yn Tokio, is hy fansels it moaiste úthingboerd foar myn wurk.’’ Op de Spelen rijden volgens Terpstra 15 coureurs rond op door hem gemaakte schoenen. ,,As sy winne, win ik ek in bytsje, sa fielt dat wol.’’

De ‘carbonkoning’ van Bitgummole hoopt binnen afzienbare tijd zelf naar Tokio te reizen. ,,Dêr leit in grutte merk iepen.’’ Terpstra doelt op de keirin, een in Japan zeer populaire discipline van het baanwielrennen, waarbij geld kan worden ingezet op de renners. ,,Der geane miljoenen yn om’’, aldus Terpstra. ,,Der ride al wat fan dy profhurdfytsers op Antilopers. Ik ha kontakt mei in Japanner dy’t de maten opnimt en dy nei my mailt. Ik meitsje dan de skuon en stjoer se op. Ik wol der hiel graach sels in kear hinne.’’ Lachend: ,,Genietsje fan de sport en in bytsje reklame meitsje fansels.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
Olympische Spelen
Instagram