De pucks liggen stil

De datum 1 december staat met rood omcirkeld in de agenda’s van ijshockeyliefhebbers. Als alle randvoorwaarden zijn gewaarborgd, begint UNIS Flyers dan aan de BeNe League. Maar een seizoen zonder topijshockey in Heerenveen is ook mogelijk.

.

. FOTO ARCHIEF/ HENK JAN DIJKS

Een somber, maar realistisch verhaal. In vijf woorden vat Henk Hoekstra het verhaal dat hij in het voorgaande uur heeft verteld kernachtig samen. De coronapandemie mist ook op het Nederlandse ijshockey zijn uitwerking niet. De onzekerheid is groot. Ja, erkent de voorzitter van Flyers. ,,It kin ek dat der dit seizoen net troch ús spile wurdt.’’

Kon er maar eens een paar jaar achtereen gewoon zonder problemen geijshockeyd worden in Heerenveen. Henk Hoekstra verlangt ernaar. Coach Mike Nason niet minder. ,,Sinds ik hier coach ben is er altijd wel wat’’, zegt hij. Hoekstra knikt. ,,Ik bin no njoggen jier foarsitter en we ha kapotte iismasines hân, twa jier spile yn in bouput troch de ferbouwing fan de 400 meterbaan en ferline jier wienen der problemen mei it dak. Mar we binne altyd oerein bleaun.’’ En dat zal altijd zo blijven, stelt Hoekstra ferm.

'Nei alle problemen komt corona der oerhinne'

Heerenveen keerde in het voorbije decennium terug aan de absolute top van Nederland. Het vorige seizoen leverde de Nederlandse beker en landstitel op. De kers op het seizoen kon er nog op. Vlak voor de halve finale van de BeNe League brak de coronapandemie echter uit en viel ook het ijshockey stil. ,,Nei alle problemen komt corona der oerhinne.’’ De grimas op Hoekstra’s gelaat zegt alles.

De gevolgen zijn groot. Het vorige seizoen sloot Flyers af met een tekort van 40.000 euro. De halve finale tegen Nijmegen zou ongeveer 25.000 euro opleveren. ,,En as wy de finale helle hienen, en dat is net ûnrealistysk, dan hienen we it finansjeel hielendal moai op de rit hân.’’

In een normaal seizoen lost Flyers kleine tekorten na het seizoen op met de verkoop van de nieuwe seizoenkaarten. ,,Mar dy ha we net’’, weet Hoekstra. ,,Dus kinst lytse dinkjes efkes net betelje.’’ Met de mensen die nog geld tegoed hebben van de club zijn volgens Hoekstra goede afspraken gemaakt.

De financiële situatie zorgt wel voor een hoop onzekerheid, erkent de voorzitter. ,,Ik sit no tritich jier yn de sport, mar dit is de earste kear dat ik net wit wat de goeie lijn is.’’ Begroten met altijd de vraag ‘wat als’ in het achterhoofd is lastig. ,,We moatte bygelyks allegear nije klean oanskaffe. Mar wat as de boel trije wiken nei de start wer stil komt te lizzen?’’ Is investeren in zo’n geval verstandig? Hoekstra twijfelt.

De spelersbank

Het is slechts een van de vele vragen die er leven bij de voorzitter. Hoe komt het met de spelersbank? Het is onmogelijk om daar afstand te creëren. Er is geen sport waar zo snel en vaak wordt gewisseld. Wissels op de tribune zetten zoals bij voetbal is onmogelijk. ,,Alles flucht lâns mekoar. IIshockey is no ien kear in echte kontaksport.’’

Wat doen de sponsoren, is een andere vraag. ,,Mei harren loyaliteit sit it wol goed’’, merkt Hoekstra. ,,Mar ik wit fansels net wat sy allegear tsjinkomme ekonomysk sjoen.’’ De voorzitter weet nu al dat er dit seizoen met alle geldende beperkingen geen avondje uit als voorheen kan worden aangeboden. ,,De sportbelibbing bist kwyt. We kinne aanst 300 gasten fan sponsoren en 300 fans kwyt.’’ Een leeg stadion is helemaal geen optie.

Die 600 gasten moeten in elk geval de kwaliteit krijgen die ze gewend zijn. Zowel op als naast het ijs. Is die garantie er niet, dan kan het zomaar zijn dat Flyers dit seizoen niet in actie komt. ,,We wolle net mei in jeugdteam it iis op en dan ûnderoan bongelje. Dan leaver in jier net, want dan ha fans en sponsors dy negative belibbing ek net.’’ Flyers wil doorbouwen en geen stap terug doen.

Het idee van de bond om dit seizoen zonder imports te spelen, spreekt niemand bij Flyers dan ook aan. Het zou betekenen dat de inmiddels gecontracteerde topschutter Trevor Petersen, de ervaren Juha Kiilholma en nieuweling Mike Robinson niet mogen spelen. ,,Dan haal je kwaliteit weg’’, stelt Mike Nason. Juist dat is een randvoorwaarde voor Flyers.

Hij noemt een seizoen zonder buitenlanders ook een slechte zaak voor de ontwikkeling van ijshockey in Nederland. ,,De talenten trekken zich op aan deze jongens. Die worden niet beter als ze op een lager niveau moeten spelen. En ook onze fans willen die jongens graag zien spelen. Zij brengen wat extra’s.’’

Een seizoen zonder topijshockey in Hereenveen? Nason moet er niet aan denken. Wakker ligt hij er echter niet van. Hij is ook realistisch. ,,We hebben het niet zelf in de hand.’’ Van een worstcasescenario wil hij niet spreken. ,,Dat is het als er wereldwijd nog veel meer mensen sterven.’’

Met de spelers heeft Nason nauw contact. ,,Ze begrijpen de situatie, maar zijn natuurlijk teleurgesteld dat ze niet kunnen spelen.’’ Normaal gesproken zou Nason deze week weer met zijn selectie op het ijs staan. ,,Maar nu staat voor eind oktober pas de eerste gezamenlijke training gepland. Dan kunnen we de normale vier, vijf weken voorbereiding draaien.’’

Nason gaat gewoon uit van 1 december, al zal het definitieve ja van de Nederlandse clubs er 15 september pas zijn. De coach hoopt dan de spelers die in Nederland zijn al te hebben begroet op het ijs. ,,Er ligt straks gewoon ijs voor de andere teams van Flyers. Mijn spelers trainen nu in de sportschool, maar ze willen het ijs voelen, weer tegen een puck slaan.’’

'Ze willen het ijs voelen, weer tegen een puck slaan'

D e ijstraining gebeurt op vrijwillige basis, want de contracten zijn opgeschort totdat het team officieel begint. ,,Het zal ook maar één, twee keer per week zijn, maar ze kunnen het ijs op. De buitenlandse jongens schaatsen trouwens al weer weken.’’

Zelf gaat Nason aan de slag met het tweede team en is hij bereid gaten op te vullen bij de Academie, waar zijn kinderen bij de onder 8 spelen. ,,Er zitten nog spelers in het buitenland die normaal ook training geven. Waar gaten vallen, wil ik bijspringen.’’ Nason is, zoals de meeste ijshockeyers in eerste plaats een liefhebber.

Net als Nason heeft ook Henk Hoekstra geen slapeloze nachten. Daarvoor draait hij al te lang mee in de sportwereld. Zorgen, ja die zijn er. ,,We wolle de sport oerein hâlde, dat is de earste prioriteit.’’

Maatregelen

Hoe? Dat is de grote vraag. Aan bezuinigingen ontkomt de club niet. Ook met Thialf moet nog overeenstemming worden bereikt. Hoekstra is op zijn zachtst gezegd niet gecharmeerd van de aangekondigde huurverhoging. ,,En se wolle dat wy de kosten foar it skinmeitsjen foar ús rekken nimme. Mar alle ynkomsten út de horeca binne foar Thialf, dus ik fyn net dat wy dan de boel opromje moatte.’’

Andere maatregelen heeft hij al in het hoofd. Geen maaltijden meer na de wedstrijd, minder commerciële uitingen, aanpassingen van licht en geluid in de hal, een korter seizoen. ,,En as de sponsors dan loyaal binne, dan kinne we oerlibje. Moatst net ferjitte dat twatredde fan ús ynkomsten by sponsors weikomt. Dêr leit it fûnemint.’’

Over een ding heeft zowel Hoekstra als Nason geen twijfel. Het ideale scenario is voor beiden duidelijk. ,,Dat is dat we moarn ús gewoane libben wer oppakke kinne’’, zegt Hoekstra. Nason knikt. ,,Laten we hopen dat de slimme mensen in de wereld snel iets bedenken waardoor we terug naar normaal kunnen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport