De jubilaris: 'Nederig' De Lytse Stuit is trots op elke prijs die buiten Scharnegoutum wordt gepakt

Coronacrisis of niet: er vieren veel Friese sportclubs hun 75- of 100-jarig jubileum. In een serie zet de LC ze in het zonnetje. Deel 4: kaatsvereniging De Lytse Stuit, Scharnegoutum.

Het sportieve hoogtepunt uit de geschiedenis van De Lytse Stuit: Boukje Schaap, Gea Timmermans en Fetsje Schaap (vanaf links) wonnen in 1987 de Damesbond van de toenmalige CFK.

Het sportieve hoogtepunt uit de geschiedenis van De Lytse Stuit: Boukje Schaap, Gea Timmermans en Fetsje Schaap (vanaf links) wonnen in 1987 de Damesbond van de toenmalige CFK.

De kaatsers in Scharnegoutum hebben nooit hoog van de toren geblazen. Toen tijdens de door 30 personen bezochte oprichtingsvergadering een clubnaam bedacht moest worden, merkte iemand op dat het een ‘nederige naam’ diende te zijn, ‘zoals dat ons past’. Lyts Begjin haalde het niet, waarna gekozen werd voor De Lytse Stuit. Overigens vond die vergadering plaats in september 1945, maar omdat de eerste bestuursvergadering pas in 1946 werd gehouden, wordt dit als oprichtingsjaar aangehouden.