Dankzij Ellen Fokkema uit Slappeterp mogen alle vrouwen nu in een eerste mannenelftal voetballen

Ellen Fokkema in actie in de bekerwedstrijd tegen Beetgum, in augustus 2020. FOTO HENK JAN DIJKS

Alle voetballende vrouwen die dat willen, kunnen voortaan in een eerste mannenelftal spelen. Met dank aan Ellen Fokkema (20) uit Slappeterp.

Aan het begin van dit seizoen kreeg zij van de KNVB dispensatie om, als eerste vrouw ooit, in een eerste standaardteam te voetballen. Uiteindelijk kwam Fokkema met vierdeklasser Foarút uit Menaam tot een paar oefenwedstrijden, drie keer een helft in het bekertoernooi en twee keer een halfuur in de competitie. Corona gooide vervolgens roet in het eten.

De KNVB had echter genoeg gezien en gehoord. Wat Fokkema mocht tijdens de pilot, zouden voortaan alle vrouwen moeten mogen, oordeelde de voetbalbond. ,,Ik ha der wol even in taartsje op iten doe’t ik it nijs hearde”, zegt ze. ,,Ik wie ferbaasd en bliid tagelyk.”

Sporthistorie

Voor Fokkema persoonlijk was het overigens nooit de bedoeling om een ‘revolutie’ te ontketenen in de voetballerij, of om sporthistorie te schrijven.

,,Ik woe gewoan fuotbaljen bliuwe mei de jonges dy’t ek yn de jeugd myn teamgenoaten wienen. Ik woe sjen hoe fier ik komme koe.” In de jeugd en lagere elftallen is gemengd voetballen al lang mogelijk. Fokkema was opgelucht dat ze niet noodgedwongen moest kiezen voor het vrouwenvoetbal toen ze de stap naar de senioren maakte.

Overstappen hoeft nu dus geen enkele vrouw meer. ,,It is earliker sa”, zegt Fokkema. ,,Ik wit net hoefolle froulju dit krekt as ik graach wolle, mar de mooglikheid is der no yn elk gefal. It wie net sa’t ik it betocht hie, mar ik fyn it in hiel moaie útkomst. En no mar hoopje dat wy nei de simmer wer gewoan lekker wedstriden spylje kinne.”

Media

Vorig jaar, toen ze in de Leeuwarder Courant net had verteld over de pilot, werd ze door media van over de hele wereld benaderd. ,,Dat wie allegear echt hiel heftich. Ik hie my der op taret dat it no wer barre soe, mar it falt ta gelokkich.”

Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee uit Heerenveen zegt dat de KNVB het besluit heeft genomen op basis van de huidige tijdgeest en recente onderzoeksresultaten. ,,We kiezen voor gelijkwaardigheid en diversiteit.”

Nieuws

Meest gelezen