Cees Roozemond over jaarcijfers: 'We hebben een enorme uitdaging'

Cees Roozemond. FOTO HENK JAN DIJKS

SC Heerenveen presenteerde gisteren de jaarcijfers over het boekjaar 2018-2019. Algemeen directeur Cees Roozemond reageert.

De jaarrekening laat een netto verlies van bijna 9 ton zien. Wat is uw eerste reactie?

Roozemond: ,,Dat we een enorme uitdaging hebben. Maar dat is niet onbekend. We wisten al dat we over het boekjaar 2018/2019 een groot operationeel verlies zouden lijden. Dat verlies is de afgelopen jaren ontstaan. Het is makkelijker om op dit punt te komen, dan om de tendens te keren. Laat ik vooropstellen: de cijfers verdienen absoluut aandacht. Maar we hebben geen zorgen over de liquiditeit.

,,Laten we ook benoemen dat Heerenveen nog steeds een heel gezonde club is, met een groot eigen vermogen. We worden door de KNVB nog steeds in de categorie van meest financieel gezonde clubs ingedeeld. Maar Heerenveen is, net als veel andere clubs, een club geworden die spelers moet verkopen om te blijven bestaan. Voor het volgende boekjaar is bijvoorbeeld de transfer van Michel Vlap naar Anderlecht meegenomen.”

Vorig jaar was het operationeel tekort 5,8 miljoen euro. Het afgelopen boekjaar is dat 6,1 miljoen euro geworden. Loopt u tegen dezelfde problemen aan als uw voorganger Luuc Eisenga?

,,De problemen waren destijds voor een deel financieel. Een jaar geleden waren er ook nog andere zorgen. We konden bijvoorbeeld de rekeningen niet meer betalen. De steun van de achterban was ook volledig verdwenen. Het operationeel tekort is vergelijkbaar, dat klopt. Doelstelling is ook om dit binnen de perken te houden. Maar ik vind wel dat de eerste signalen – niet zozeer cijfermatig bezien – positief zijn. We zitten in een positieve flow met de club. Dat zijn de eerste tekenen dat we misschien op de goede weg zijn.”

Luuc Eisenga moest weg, maar het operationele tekort is niet kleiner geworden. Wat is Heerenveen het afgelopen jaar opgeschoten?

,,We hebben nu wél geld om direct uit te geven. Dat is essentieel. Kijk, sceptici heb je altijd, maar je moet ook goed naar de cijfers kijken. Een jaarrekening is meer dan alleen een operationeel resultaat. Ik bagatelliseer niets, maar de situatie rondom Luuc lag een jaar geleden breder dan het operationele tekort. Dan heb ik het bijvoorbeeld over de informatieverstrekking die er destijds was, de cashflow, het sentiment bij supporters en stakeholders.

,,Als je het hebt over sentiment en sfeer: daar begint uiteindelijk alles mee. De V van voetbal moet leidend zijn. Gaat het goed op het veld, dan komen er meer supporters en sponsoren en krijg je meer mediagelden. Er liggen nog grote uitdagingen, maar ik heb wel de indruk dat er nu een duidelijk beleid is. Mensen op de werkvloer weten waar ze aan toe zijn, de werksfeer is goed. Het stichtingbestuur de raad van commissarissen zijn het er ook over eens dat we de goede weg zijn ingeslagen. Het is alleen nog wel een lange weg die we moeten afleggen.”

Wat heeft u gedaan dat Luuc Eisenga niet zou hebben gedaan om de cashflow te verbeteren? 
,,Ik vind het niet juist en opportuun op deze vraag gedetailleerd antwoord te geven. Voor wat betreft dit verslag ben ik als algemeen directeur 4 tot 5 maanden in dienst geweest." 

Tot slot. Hoe staat het met de hoofdsponsor?

,,Het wordt steeds spannender. Ik ga geen datum of termijn noemen, maar we voeren heel concrete gesprekken. Laten we hopen dat het snel rondkomt. We hebben hard een hoofdsponsor nodig. Het zou een mooi kerstcadeau zijn.”

Lees ook | SC Heerenveen lijdt kleine 9 ton verlies over 2018-2019

Nieuws

menu