Buigen of barsten voor schaatsbond

Schaatsbond KNSB is lijnrecht komen te staan tegenover atleten, commerciële ploegen en gewesten. Inzet is de begroting voor komend seizoen.

De KNSB en de rest van schaatsend Nederland liggen op ramkoers. Stijgende onvrede over de bond heeft van atleten, ploegen en gewesten, van oudsher sterk verdeeld, een hecht collectief gemaakt. Inzet van het conflict is in eerste instantie de begroting voor komend seizoen.

De KNSB dacht de pijn eerlijk te hebben verdeeld. Na een verlies van 3 miljoen euro in 2015 móest er worden bezuinigd. De schaatsbond schrapte 30 procent van het personeelsbestand en kortte de premiepot voor schaatsers met 45 procent.

Vijand

In plaats van sympathie creëerde de bond een gemeenschappelijke vijand. Ploegen, gewesten en atleten stelden zonder medeweten van de KNSB een alternatieve begroting op. Op 1 oktober is het D-day, dan beslist de Ledenraad of de KNSB gehoor moet geven aan dat plan. Die kans lijkt groot, ook al denkt de bond anders.

Het Gewest Friesland is een van de partijen die op zijn zachtst gezegd niet blij is met de begroting van de schaatsbond. ,,It is kommer en kwel by de KNSB’’, zegt voorzitter Johannes de Vries. ,,Wy krije hielendal gjin jild mear foar de oplieding fan takomstige toppers.’’

,,Wy krije hielendal gjin jild mear foar de oplieding fan takomstige toppers.’’

Die tendens zette jaren geleden al in en het Gewest heeft daar volgens De Vries goed op ingespeeld door zelf sponsoren aan zich te binden. ,,Wy stekke der boppe-út, mar it Gewest Overijssel sit al yn in faillissemint’’, weet de voorzitter. ,,Wy ha no sels efkes de doar op slot foar toppers. Se wolle graach komme, mar it kin even net.’’ Met onder andere Jesper Hospes, Sjoerd de Vries en Michel Mulder heeft Friesland een serieuze ploeg in huis.

De Vries is namens het gewest ook lid van de Ledenraad. In mei wilde die raad niet zomaar akkoord gaan met de KNSB-begroting voor 2016/2017. Er werd een zogenoemde convenantgroep opgericht met als opdracht goed te kijken naar inkomsten en uitgaven van de bond. In die werkgroep, met organisatiedeskundige Berend Rubingh als onafhankelijk voorzitter, zijn alle partijen vertegenwoordigd.

Na weken van overleg trokken ploegen, atleten en gewesten de conclusie dat de KNSB onvoldoende bereid was concessies te doen. ,,Het was een heel moeizaam proces. Over en weer moest er water bij de wijn. Maar al het water en alle wijn zit eigenlijk bij de bond”, zegt Bert Jonker, voorzitter van de Vereniging Professionele Schaatsteams (VPS) lid van de werkgroep.

Kwaad bloed

Met name de hoge personeelskosten van de bond, naar verluidt 4 miljoen euro per jaar, zetten kwaad bloed. Dat blijkt uit gesprekken met diverse betrokkenen. Ploegen, schaatsers en gewesten vinden daarnaast dat de KNSB een dienstverlenende instantie moet zijn voor hun leden en dat niet is. In hun alternatieve begroting moet de bond verder saneren en worden ploegen, atleten en gewesten ontzien.

Omdat de Ledenraad bestaat uit gewesten, schaatsers en merkenteams (VPS), lijkt de vergadering van 1 oktober een formaliteit en is het slikken of stikken voor de bond. ,,We voeren uit wat de Ledenraad ons opdraagt”, zegt KNSB-directeur Theo Fledderus.

,We ha der ek neat oan om de boel ploffe te litten. Wat docht NOC-NSF dan?’’

,,Maar ik heb niet het gevoel dat het wij tegen de rest is. Volgens mij heeft onze achterban een genuanceerde mening. In het plan van de ploegen, gewesten en atleten moeten we het met nog eens met vijftien mensen minder doen en houden we er twintig over. Dat kan gewoon niet, de citroen is helemaal uitgeknepen. Wij hebben gesneden in ons vlees, anderen moeten ook een stap terug doen.”

Volgens Johannes de Vries zijn de laatste weken toch weer positieve geluiden vanuit het bondsbureau gekomen. De ergste druk is volgens hem van de ketel. ,,We ha der ek neat oan om de boel ploffe te litten. Wat docht NOC-NSF dan?’’, vraagt hij zich af.

Constructief

Volgens Fledderus was de KNSB constructief in het overleg. ,,We wilden de gewesten tegemoet komen, kijken naar het licentiebedrag en atleten een premie geven afhankelijk van de sponsorinkomsten. Maar we zijn er niet uit gekomen. Overigens hebben meerdere ploegen nog niet eens voldaan aan hun verplichtingen van afgelopen seizoen. Als dat zo blijft, krijgen ze sowieso geen licentie.”

Ook de schaatsers roeren zich, Sven Kramer voorop. Ze vinden dat zij de rekening betalen voor de financiële problemen van de bond. Kramer, ook lid van de Ledenraad, heeft besloten voorlopig niet mee te werken aan commerciële activiteiten van de bond en hoofdsponsor KPN en heeft zijn collega’s gevraagd hetzelfde te doen.

Van de 5,2 miljoen euro sponsorbijdrage van KPN vloeit via de premiepot in plaats van 1,1 miljoen euro nog 6 ton terug naar de profschaatsers. Omdat zij het hele seizoen rijden met de logo’s van dat bedrijf op hun pak, voelt dat als onrechtvaardig. ,,Wy luke efkes oan ’e hânrem. Wy leverje altyd, drave altyd op en wurde no mei 45 prosint koarte. It hâldt in kear op.’’

Sjoerd de Vries kan zich wel vinden in het protest. ,,De KNSB giet slecht om mei it produkt reedriden.’’ Tegelijk plaatst hij een kanttekening. ,,Ik bin solidêr, mar we moatte wol oppasse dat we KPN net de grûn yn traapje. Dat is echt in topsponser. It konflikt leit tusken de KNSB en de riders.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport