Bitgum pakt eerste winst in afdelingendrieluik: Paul Dijkstra, Hans Wassenaar en Tjisse Steenstra excelleren in Weidum

Niet vaak is de Bangma-partij in Weidum zo zonovergoten geweest. Wat wel hetzelfde bleef, was de afdeling die de lakens uitdeelde: OKK Bitgum met het excellerende partuur Paul Dijkstra, Hans Wassenaar en Tjisse Steenstra.

Paul Dijkstra viert overwinning met Hans Wassenaar en Tjsse Steenstra.

Paul Dijkstra viert overwinning met Hans Wassenaar en Tjsse Steenstra. Foto: Dijks Media

De eerste partij van de afdelingsdrieluik ‘Weidum-Tzummarum-Franeker (NK) liet enkele gretige jonge kaatsers zien, van wie Jelmer Miedema en Redmer Wijnstra met nestor Daniël Iseger zelfs de finale haalden. De talenten bleken in die finale uitgeblust. ,,Se hawwe it fansels supergoed dien. Ik ha eins net ienris opslein’’, lachte Iseger.