Bij groen licht komt KNKB met snelle herstart

Het coronajaar heeft naast grote onzekerheid ook voor nieuw elan bij de kaatsbond gezorgd. Dat leerde donderdag de online jaarvergadering van de KNKB.

KNKB-voorzitter Wigle Sinnema.

KNKB-voorzitter Wigle Sinnema. Foto LC/Johann Mast

Twee verenigingen, KV Jan Reitsma Reduzum en Onder Ons Easterlittens vulden vorig jaar nog gaten in de organisatie van hoofdklassepartijen en willen nu mee rouleren. De KNKB leerde van het vorig coronaseizoen. ,,We hawwe mear fleksibilteit om by grien ljocht gau op te starten’’, vertelde kaatsbondsdirecteur Marco Hoekstra.

Nieuws

menu