Berltsum wil pieken op unieke Freule

Rink Rudmer Sterk , Thomas Dijkstra en Douwe Joostema (vlnr) willen dit jaar met Berltsum de Freule winnen. FOTO HENK JAN DIJKS

Vorig jaar ging het mis voor de Berltsumer kaatsers Thomas Dijkstra (17) en Rink Rudmer Sterk (16) in de eindstrijd van de Freule. Met ‘nieuweling’ Douwe Joostema (16) azen ze op revanche, zaterdag in Wommels.

Hoe vaak speelde hij de film niet af in zijn hoofd. hoe vaak dacht hij wel niet terug aan de verloren Freule-finale van vorig jaar. Thomas Dijkstra weet het niet meer precies. Een ding weet hij wel: ,,Alle kearen dat ik deroan tocht, waard ik sa lilk as wat.” Nu nog steeds.

De nederlaag, een spectaculaire 5-5 en 6-2 tegen Winsum, hakte er enorm in voor het jongenspartuur van Berltsum. De zege glipte Thomas Dijkstra en zijn maten Rink Rudmer Sterk en Allard van Wigcheren (die last had van zijn enkel) door de vingers.

Opeens, ondanks een voorsprong van vier schone eersten, liep het niet meer. Onverhoeds sloeg de twijfel toe. Plotseling richtte tegenstander Winsum zich op. En voordat de jongens van Berltsum het goed en wel beseften, was een wrede nederlaag een feit.

Inmiddels heeft Thomas Dijkstra, opslager, achterinse en ‘grote man’ van zijn partuur, ook een ander gevoel dan alleen boosheid. Een sterker gevoel. Hij aast op revanche. ,,Wy wolle moarn de Freule winne.”

Rink Rudmer Sterk, voorinse en voorminst-opslager in het afdelingspartuur, knikt. ,,It komt oars dizze kear”, zegt hij. ,,In dei nei de Freule tocht ik al oan dit jier. Sûnder dat ik of Thomas doe al wist dat Douwe der by komme soe.”

Er was bij Berltsum na het afzwaaien van Allard van Wigcheren ruimte voor Douwe Joostema. Hij bekeek de eindstrijd van vorig jaar nog als toeschouwer en completeert dit jaar het partuur. ,,Ik bin de ‘vliegende’ tredde man”, zegt hij lachend.

Een paar jaar geleden was hij al gestopt met kaatsen. Het altijd moeten opdraven stond hem tegen. Hij vond er gewoon niet veel meer aan. ,,Ik hie net tocht dat ik oait wer keatse soe.”

Dat liep dus even anders. Thomas Dijkstra vroeg hem om de handschoen weer op te pakken en deel uit te maken van het Berltsumer jongenstrio. Hij zei ja. ,,Sa’n kâns moast ik pakke. Ik bin wer begûn te keatsen om de Freule te winnen.”

Veel bij de Freule van coronajaar 2020 is anders: de woensdag na de PC is verruild voor een zaterdag in september. De duizenden toeschouwers die er normaal zijn in Wommels, blijven nu thuis, op genodigden en familie van de kaatsers na.

De Freule van zaterdag voelt niet echt als een Freule, zegt Thomas Dijkstra. ,,Ik hâld fan publyk”, zei hij. ,,It fielt no hast as in gewoane partij. De jonges dy’t senuweftich wurde fan in protte minsken soenen hjir wolris foardiel fan ha kinne. Om my hie de Freule net trochgean hoegd. Mar no’t it dochs oan giet, wolle wy fansels ek goed prestearje.”

Rink Rudmer Sterk heeft veel zin in zaterdag. ,,It kribelt. En as wy winne, is der net ien dy’t dat oait wer ferjit. Dit is gewoan in hiel bysûndere Freule.”

Berltsum, dat in de eerste omloop een staand nummer heeft, is outsider. Dat geldt voor meer parturen. Neem Jellum-Bears, dat zondag de generale won. Dronryp, met Rutger Kumbangsila, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma, zegevierde echter bij vier van de zes gespeelde afdelingspartijen en wordt door velen als topfavoriet gezien.

,,Mar ek wy ha de kapasiteiten om te winnen”, weet Thomas Dijkstra, wiens pake Thom in 1963 namens Huizum nog een derde prijs won op de Freule. ,,Op en út binne wy goed en as it moat, bringe wy elkoar nei in heger nivo. Wy moatte mei ús trijen allinnich wat mear útstriele dat wy echt winne wolle. En ik moat derfoar soargje dat ik, as it eefkes net rint, net te folle de kop hingje lit.”

Tot nu toe stak Berltsum dit vreemde seizoen niet in de beste vorm. Aanvankelijk, stelt Rink Rudmer Sterk, was het spelniveau zelfs dramatisch. ,,Mar wy wurde wol hieltyd better.” Het zou wat zijn, zegt hij, als Berltsum piekt op de belangrijkste kaatsdag voor jongens.

Nieuws

menu