BV Sport droomt van zwembad aan zuidkant van Leeuwarden

FOTO PIXABAY

Het zou voor Leeuwarden goed zijn als er in het zuiden van de stad een nieuw zwembad komt, vindt Johan van der Kooi van BV Sport.

,,Dat is de dream dy’t ik ha”, zegt de directeur van het zelfstandig sportbedrijf van de gemeente Leeuwarden. ,,Ik fyn dat wy ambisjeus wêze moatte.”

De groei van de stad vindt vooral aan de zuidkant plaats, constateert Van der Kooi. ,,Foaral jonge gesinnen wenje yn de nije wiken en der komme noch folle mear by. Alle bern moatte nei swimles. Dy moatte no altyd de stêd troch om by de Blauwe Golf, it Kalverdijkje of yn Stiens te kommen. Wy moatte better ynspylje op de behoefte dy’t der is.”

Een zwembad is amper rendabel te krijgen, weet de baas van BV Sport. De kosten voor techniek, afschrijving, medewerkers en energie zijn hoog. ,,Mar troch in tûk gebrûk fan duorsume materialen en troch meiwurkers op meardere plakken yn te setten, kinst it wol goedkeaper meitsje.”

BV Sport, dat sport- en zwemaccommodaties beheert en exploiteert, kende moeilijke maanden door de coronacrisis. De schade door lege sporthallen en zwembaden die lang ongebruikt bleven, bedraagt zo’n 1 miljoen euro.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport