Anna-Brecht Bruinsma schudt in Burgwerd 'Drama van Easterein' van zich af

In ‘het mooiste dorp van Friesland’ beleefde Anna-Brecht Bruinsma zondag de mooiste terugkeer op niveau, die ze zich maar kon wensen.

Anna-Brecht Bruinsma concentreert zich voor haar opslag in Burgwerd. Ze won de partij met Anne Monfils en Harmke Siegersma. 
Foto Henk jan Dijks

Anna-Brecht Bruinsma concentreert zich voor haar opslag in Burgwerd. Ze won de partij met Anne Monfils en Harmke Siegersma. Foto Henk jan Dijks Foto: Henk Jan Dijks

,,Dit is echt symboalysk’’, zei de kaatsster uit Leeuwarden, voorheen Wommels. ,,In beleanning foar myn hurde wurkjen. Presys in jier lyn lei ik op de operaasjetafel en no win ik hjir de krânse.’’

De 24-jarige opslaagster kon haar geluk niet op, nadat ze samen met haar vrijeformatiematen Anne Monfils en Harmke Siegersma de derde hoofdklassepartij van het seizoen op haar naam had geschreven. Dat gebeurde in Burgwerd, waar een stel enthousiaste jongelingen van de jaarlijkse ‘Keetpartij’ de handen ineen sloegen en in het gat doken dat andere afdelingen in dit coronajaar open lieten.

In dit dorp, dat in 2016 samen met Oldeholtpade en Gaastmeer werd uitgeroepen tot mooiste dorp van Friesland, kwam de zege het partuur Bruinsma toe. In de finale waren de drie te sterk voor de favorieten Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia. Het werd 5-2 6-6. Op die stand sloeg Tuinenga de bal buiten.

Revalidatie

Anna-Brecht Bruinsma herinnerde zich na afloop van de snikhete kaatsdag meteen van hoe ver ze gekomen is. Op 22 juni vorig jaar verdraaide ze tijdens de halve finale van het NK in Easterein haar linkerknie. Een schrale troost was dat het afdelingspartuur van Wommels (toen nog haar woonplaats) het NK won met haar zusje Hester in de finale als invalster.

Maar Bruinsma hield er een zware en complexe kruisbandblessure aan over. Haar meniscus zat vast, waardoor ze niets met het kniegewricht kon. Op 1 augustus vorig jaar werd ze geopereerd (,,der siet spoed achter’’) en daarna volgde een succesvolle revalidatieperiode van negen maanden. Net toen ze zich weer helemaal fit voelde en zin had om te schitteren op het kaatsveld, kwam de coronacrisis en viel alles stil.

Bij de eerste twee wedstrijden van het seizoen, in Morra-Lioessens en Sint Annaparochie, gingen de kransen zoals verwacht respectievelijk naar de parturen van Ilse Tuinenga en Nienke Sijbrandij. In Burgwerd viel alles plots op zijn plek voor Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Harmke Siegersma. Ze rekenden met beide favorieten af, met trio Sijbrandij in de halve finale. Die spannende partij eindigde op 5-5 en 6-6. Trio Bruinsma maakte een achterstand van 5-3 en 6-4 goed.

Succesvolle comeback

De vakkundige zitbal waarmee Anna-Brecht Bruinsma haar partuur in de halve finale in de race hield terwijl ze ‘op 'e dea’ stonden – 3-5 en 6-6 – vertelde het hele verhaal van haar succesvolle comeback.

,,Ik bin geweldich bliid dat ik sa goed hersteld bin en der wer stean. Dat is net niks’’, zei ze na een zware kaatsdag die in tropische omstandigheden extra veel van alle kaatssters vroeg.

Trio Bruinsma versloeg in de eerste omloop het partuur van Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum. De laatste twee waren vorig jaar Bruinsma’s maten in de vrije formatie. Nu vormt de opslager een partuur met Monfils – tot dit seizoen opslager nu voorinse – en de ervaren achterinse Siegersma. Voor Monfils was het de tweede zege in twee kaatsdagen. Zaterdag won ze met het partuur van Groningen al de Jong Fammepartij in Mantgum.

Bruinsma ziet kansen in de resterende wedstrijden, misschien wel tot en met de Frouljus-PC die op 27 september op de agenda staat. ,,Dy oare twa partoeren binne hiel goed, mar op goeie dagen kinne wy seker meidraaie. Se moatte fral net te maklik oer ús tinke. Anne moast der even ynkomme as perkspiler, mar hjoed gong it hiel goed.’’

'It giet te mâl'

Minder goed verging het Bruinsma’s vroegere afdelingsmaat Sjanet Wijnia. De achterinse uit Wommels keerde vrijdag met uitdrogingsverschijnselen terug van haar vakantie op Sardinië, maar wilde toch meedoen aan de Jong Fammepartij in Mantgum en de hoofdklassepartij in Burgwerd.

Wijnia zat er zondag totaal doorheen. ,,Ik bin yn in pear dagen in hiel soad kilo’s ôffallen, it giet te mâl. Ik hie better net keatse kind, mar ik bin gewoan te fanatyk en wol myn maten net yn 'e steek litte’’, zei ze.

Ze meldt zich maandag bij haar huisarts. Wijnia is tevens volleybalster bij VC Sneek-1 en maandag beginnen de trainingen voor het nieuwe seizoen. Dat is vier dagen gas geven en daarna toernooien spelen. ,,Ik wit net of it ferstannich is.’’

Wijnia baalt dat ze de PC op 27 september mist, maar wijt dat niet aan het volleybal. ,,Ik spylje earedifyzje, dat giet foar it keatsen. Se hiene de PC yn augustus planne moatten. Yn septimber keats ik sawisa net.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport