Alle ogen zijn plots gericht op de Frouljus-PC, nu de PC in Franeker niet doorgaat

Een domper voor het mannenkaatsen, hoop voor de vrouwen. Voor het eerst sinds 1944 is de PC afgelast. De vrouwen, lang het ondergeschoven kindje, hebben plotseling een behoorlijk volle agenda – mét PC.

Een beeld dat we dit jaar niet zullen zien.

Een beeld dat we dit jaar niet zullen zien. Foto: Niels Westra

P C-voorzitter Ids Hellinga had aanvankelijk de datum van 1 augustus rood omcirkeld in zijn agenda staan. Uiterlijk op die dag zou de beslissing vallen: wel of geen PC op woensdag 30 september. Het grootste kaatsevenement ter wereld vergt een voorbereiding van twee maanden.

Nieuws

menu