'Achterban SC Heerenveen moet echte invloed krijgen op beleid'

De achterban van SC Heerenveen moet meer echte invloed krijgen op het beleid van de club, vindt Fedde Pronk, voorzitter van het stichtingsbestuur.

Een vol Abe Lenstra-stadion bij de wedstrijd tussen Heerenveen en Ajax.

Een vol Abe Lenstra-stadion bij de wedstrijd tussen Heerenveen en Ajax. FOTO FPH/MUSTAFA GUMUSU

,,Wat my oanbelanget geane wy yn de rjochting fan in ferieningsstruktuer mei echte sizzenskip”, zegt Pronk. De huidige structuur, met een eenhoofdige directie, een raad van commissarissen en een stichtingsbestuur zou wat hem betreft op termijn moeten plaatsmaken voor een organisatie met meerdere dagelijkse bestuurders en een soort van ledenraad die inspraak heeft én waakt over de continuïteit van de club.