Aangenaam kennis te maken: Geert Veldstra, de nieuwe landbouwredacteur van de LC

Geert Veldstra vind de verhouding met het landschap een van de meest interessante aspecten van de landbouw.

Geert Veldstra vind de verhouding met het landschap een van de meest interessante aspecten van de landbouw. Foto: Ton Groot Haar

De Leeuwarder Courant heeft een nieuwe landbouwredacteur: Geert Veldstra (33). De uit Drachten afkomstige Veldstra stort zich met volle overgave op alles wat zich afspeelt in het roerige dossier van de landbouwsector.

Wat heb je met akkerbouwers en veehouders?

,,De landbouw heeft een grote invloed op de inrichting van het landschap. Als je een rondje door Friesland fietst kun je simpelweg niet om de bedrijven van akkerbouwers en veehouders heen. De verhouding met het landschap vind ik een van de meest interessante aspecten van de landbouw. Daarnaast gaat het hier om een beroepsgroep waar vaak een historisch sentiment omheen hangt vanwege de verbondenheid met de grond als het gaat om bedrijven die al eeuwen door dezelfde families worden bestierd. Dit element spreekt mij als historicus aan. Landbouw is bovenal een onderwerp waarin vele maatschappelijke vraagstukken samenkomen waar ik nieuwsgierig naar ben en die ik graag van duiding wil voorzien.’’

Nog nooit was de landbouwsector zo veelbesproken als nu. Hoe wil je inhoud geven aan deze boeiende portefeuille?

,,Er speelt ontzettend veel op het gebied van landbouw. Denk alleen al aan de soms botsende belangen van boeren, de agrarische industrie, natuurorganisaties en politiek. Graag wil ik van al deze zaken een zo compleet mogelijk beeld schetsen door bijvoorbeeld een kijkje in de keuken te nemen bij uiteenlopende boerenbedrijven, aandacht te schenken aan persoonlijke verhalen en in beeld te brengen welke relevante wetenschappelijke onderzoeken er naar de sector worden verricht.’’

Het stikstofdebat is enorm gepolariseerd. Hoe denk je de balans in de berichtgeving te bewaken?

,,De meningen over die balans zullen waarschijnlijk verdeeld blijven, maar mijn uitgangspunt is om zo objectief mogelijk verslag te doen. Uiteraard zul je hierbij keuzes moeten maken over wat het meest relevant is voor de lezers in Friesland (en daar buiten) en die keuzes kunnen weer als subjectief ervaren worden. Ik streef ernaar om de belangen die in dit debat spelen zo volledig mogelijk voor het voetlicht te brengen.’’

Friesland is een landbouwprovincie bij uitstek. Wat ga je de LC-lezers vertellen wat ze nog niet weten?

,,Juist nu met een op handen zijnde landbouwakkoord, mogelijk strengere Europese natuurregels, verdroging van het veenweidegebied, verzilting en andere uitdagingen die voortkomen uit de klimaatcrisis staat de landbouw grote veranderingen te wachten. Hoe die er precies uit gaan zien is nog niet duidelijk, maar er is in ieder geval nog genoeg nieuws te vertellen.’’

Hoe en waar kunnen lezers hun tips of suggesties aan je kwijt?

Via een maitje naar: geert.veldstra@lc.nl

Paspoort Geert Veldstra

  • Geboren: 24-01-1990 in Heerenveen
  • Opgegroeid in: Joure
  • Woont in: Drachten met vriendin en wetterhoun
  • Opleiding: vmbo t, havo (Bornego College) lerarenopleiding geschiedenis (NHL) master geschiedenis (RUG)
  • Loopbaan: docent geschiedenis in Heerenveen en Appingedam (2012-2016) regioverslaggever Friesch Dagblad (2016-2021) lerarenopleider geschiedenis NHL Stenden (2021-2023)
  • Hobby’s: muziek, ik vorm de helft van een folkduo waarbij ik hobo en trekzak speel en verder houd ik van kanovaren en wielrennen