Popkelder in Sneek sluit : 'Gjin stipe gemeente'

Het geld is op, de geestdrift is weg. Nog eerder dan gedacht sluit de Sneker Popkelder de poort.

De band heet I am Captain De zanger/gitarist Tom Wiegersma De drummer (met baard) Ronald Hoogland groen shirt Peter Jansen. Hille Stellingwerf is beheerder neemt filmpje met zijn telefoon.

De band heet I am Captain De zanger/gitarist Tom Wiegersma De drummer (met baard) Ronald Hoogland groen shirt Peter Jansen. Hille Stellingwerf is beheerder neemt filmpje met zijn telefoon. Foto: Niels de Vries

De Popkelder in Sneek gaat dicht. Niet op 1 januari 2021 (volgens plan van de gemeente Súdwest-Fryslân) maar volgende maand al. De stichting die de oefenruimten voor muzikanten exploiteert, gooit de handdoek in de ring. Over een maand leveren de vrijwilligers de sleutels in bij de gemeente, die eigenaar is van het pand. De kater is groot, zegt beheerder Hille Stellingwerf. ,,It is ferskriklik spitich dat de hiele boel om in pear tûzen euro ticht moat.’’

Rockhok

In oktober 2016 was de feestelijke opening de Popkelder aan de Havenstraat. Het pand, de voormalige moskee, was voor bijna een half miljoen euro (met vertraging) verbouwd om de Sneker muziekscène het neusje van de zalm te bieden. Na het sluiten van het vroegere popcentrum bij de Waterpoort en het pijnlijk stranden van het plan om de kelder bij de Geeuwbrug tot muziekbunker te verbouwen, was het al lang stil. De hobby-musici hebben jaren gewacht op een nieuw ‘rockhok’.

Nu, vier jaar later, is het alweer voorbij. De gemeente zegt het huurcontract met de stichting op. Het is niet gelukt om een rendabel verdienmodel te componeren. Er is een oplopende schuld voor de huur en de energiekosten. Dat tekort is nu ongeveer 4000 euro. De Popkelder heeft 10 bandjes per maand nodig voor een positieve balans, de laatste tijd zijn dat nog maar 5 vaste gasten, telt Stellingwerf. ,,We sitte no wol op in djiptepunt. Troch de koronakrisis ha ek guon opsein. It jild is op.’’ 

Het college heeft de indruk dat er geen perspectief meer is. Bijzonder jammer, constateert wethouder Mirjam Bakker. ,,Al is dit geen typisch coronaverhaal: de problemen spelen al langer. Het is een fantastische locatie met goeie luidsprekerboxen en een kantine. We hopen dat er iets cultureels voor terugkomt. We geven de Popkelder een halfjaar de tijd om dingen te kunnen regelen. Maar als de stichting de huur nu wil opzeggen is dat een goed recht.’’

Support van de gemeente

De Popkelder is slecht te spreken over de support van de gemeente. De beheerder zegt dat het bijkans onmogelijk was om contact te krijgen. Zelfs op de brief waarin het bestuur aankondigt voortaan de helft van de huur (670 euro) te betalen, kreeg hij geen reactie. ,,It kolleezje hat noait in foarstanner west. De Popkelder is der kaam ûnder druk fan de gemeenteried. Foaral de PvdA hat der in soad wurk fan makke. Mar no wurdt der allinne nei it rendemint sjoen en net nei de kulturele funksje.’’ 

Daar is Bakker het niet mee eens. ,,We hebben altijd goed overleg gehad - en ik ben er zelf geweest.’’
 

Je kunt deze onderwerpen volgen
PREMIUM