Drachtster Boys: Hoge contributie maar ook veel voorzieningen

Voetballen is in tien jaar bijna 50 procent duurder geworden. En de contributies die leden van Friese voetbalclubs aan hun vereniging betalen, lopen sterk uiteen.

Drachtster Boys D4 doet de warming-up. De club heeft de hoogste contributie van Friesland. FOTO JILMER POSTMA

Drachtster Boys D4 doet de warming-up. De club heeft de hoogste contributie van Friesland. FOTO JILMER POSTMA

Dat blijkt uit onderzoek van de Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân. Tussen de duurste verenigingen, LAC Frisia 1883 en Drachtster Boys, en de goedkoopste clubs, AVV en Stormvogels 64, zit dit seizoen een gat van bijna 200 euro.

Ruim een derde van alle inkomsten van de 170 Friese amateurvoetbalclubs wordt binnengehaald door voetballers zelf. Ieder jaar maken de leden contributie over om zo weer een seizoen lang in de clubkleuren te mogen spelen. Ook het lidmaatschap van de KNVB en het gebruik van de faciliteiten zijn na het voldoen van de betaling weer voor een jaar gegarandeerd.

Toch blijkt uit cijfers van de KNVB dat Friese voetballers de laatste tien jaar fors meer zijn gaan betalen voor hun lidmaatschap. In 2006 betaalden senioren voor een lidmaatschap nog ongeveer 120 euro per jaar, nu ligt dat gemiddelde op 170. Ook bij de jeugd liep het gemiddelde in tien jaar tijd op met meer dan 50 procent.

Drachtster Boys

Gijs Lokhorst, voorzitter van Drachtster Boys, is niet verbaasd dat zijn vereniging behoort tot de duurste clubs van Friesland. ,,Wy witte dat ús kontribúsje heech is, mar dat is in bewuste kar", licht Lokhorst toe.,,Wy kieze foar in goeie jeugdoplieding mei diplomearre trainers. In hiel soad fuotballers út ‘e omjouwing komme hjir hinne om 't wy goeie trainers foar de jeugdteams hawwe."

Naast gediplomeerde trainers voor de standaardjeugdteams heeft Drachtster Boys op het Sportpark Drachtster Bos twee kunstgrasvelden. Een bewuste keuze, die echter wel tot een hogere contributie leidde. ,,De klup moast in behoarlik diel dêrfan sels betelje. Dêromhawwe wy dat yn 2009 foarlein op de ledenfergadering. Us leden hawwe dêrmei ynstimd, mar dat betsjut wol dat se sûnt dy tiid 2,50 euro yn ‘e moanne ekstraoan kontribúsje betelje moatte. Dat is dochs wer 30 euro yn it jier."

Het feit dat het eerste elftal van Drachtster Boys op hoofdklasseniveau speelt, zien de leden volgens de voorzitter niet terug in de hoogte van de contributie. Voetballende jeugd betaalt namelijk niet voor die kosten, zoals het loon van de trainer, de busreizen naar uitwedstrijden en andere reiskosten. Lokhorst: "Alles rûnom de A-seleksje kinne wy ut sponsoaring betelje."

Stormvogels'64

Bij Stormvogels'64 hoeft het allemaal niet zo grootschalig. Met één veld, 53 leden en een afgekeurde boerderij dat dient als clubhuis, ontvangstkamer en kleedruimte heeft de club maar weinig kosten. Dat is ook af te lezen aan de contributie. Jeugdleden betalen dertig euro per jaar, terwijl senioren jaarlijks negentig euro bijdragen aan de clubkas. Daarmee is de club gemiddeld gezien de goedkoopste club van Friesland.

Bestuurslid Hylke Zijlstra heeft daar wel een verklaring voor. ,,Wy binne in lytse klup en wurkje in soad mei frijwilligers. Wy stelle ús alle jierren wer de fraach: Kinne wy de útgaven noch dekke mei de ynkomsten? De leste tsien jier hat bliken dien dat it wol kin en dêrom sit de kontribúsje al jierren op it selde nivo."

Toch heeft het contributieoverzicht het bestuur wel aan het denken gezet.

"It soe net gek wêze as we krekt wat mear fan ús leden freegje soene. Dan soene we leden en besikers wat mear biede kinne. Oan de oare kant meitsje we it fuotbal yn it doarp wol leechdrompelich. Dat wolle we graach sa hâlde. Wy wolle graach dat de jeugd yn it eigen doarp fuotbalje kin. Dat hoege we net djoerder te meitsjen as it is."

Smallingerland

Uit de cijfers blijkt ook dat voetballers in de gemeente Smallingerland een stuk duurder uit zijn dan tegenstanders in andere Friese gemeenten. De gemeente Smallingerland wil niet op deze gegevens reageren, maar volgens Erik Baas ligt dit vooral aan het feit dat er veel moderne kunstgrasvelden in Smallingerland liggen. ,,Uiteindelijk gaat het er om of de clubs de contributie kunnen verantwoorden. Leden zijn vaak best bereid om wat extra geld te betalen als ze daar faciliteiten als een kunstgrasveld voor terugkrijgen."

Drachtster Boys-voorzitter Lokhorst is ook niet verbaasd over de koppositie van de gemeente Smallingerland. "Klups as ONT, ONB en VV Drachten hawwe it wat de fasiliteiten oan belanget ek goed op oarder. Se hawwe allegear keunstgersfjilden. De gemeente yn festearret hjir goed yn ‘e fasiliteiten, mar dat sil ek in priis hawwe."

Die prijs moet ook bij de Stormvogels in Achlum steeds vaker zelf worden opgehoest. ,,We krije noch alle jierren gemeentlike subsydzje, mar dêrfoar moatte we no sels it ûnderhald fan it fjild dwaan. Dat binne ek fuortendaliks ús grutste kosten", zegt Hylke Zijlstra. In ruil voor de subsidie zijn de leden van Stormvogels'64 verplicht om het oud papier in het dorp mee op te halen. Met de gemeentelijke steun, de contributie en diverse sponsoracties blijft het voetbal bij de club betaalbaar.

Maatschappelijke rol

Erik Baas hoopt dat gemeenten in de toekomst in blijven zien dat de voetbalclub een grote maatschappelijke rol heeft in de dorpen en steden in Friesland. ,,Voetbal is vergeleken met andere sporten nog hartstikke betaalbaar, maar er mag ook wel iets tegenover die maatschappelijke rol staan. Wanneer clubs iets voor elkaar willen krijgen, moeten ze het in de toekomst steeds vaker zelf gaan doen. Een logisch gevolg is dat de contributie dan weer wordt verhoogd."

Je kunt deze onderwerpen volgen
PREMIUM