LC Commentaar | Verzilting van boerenland is een geniepig proces; niks doen is vragen om zonnepanelen

Hij deed pijn aan de ogen, de foto van boer Wiebe Goodijk op zijn kurkdroge gebarsten akker onder Sexbierum, zaterdag in Sneon & Snein. Niks wil er meer groeien. Oorzaak is oprukkend zout, een sluipmoordenaar die de belangen van de pootaardappelsector op het spel zet.

Wiebe Goodijk bij een zwaar aangetast perceel. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Wiebe Goodijk bij een zwaar aangetast perceel. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Even voor het beeld: zoals Oekraïne de graanschuur van de wereld is, zo is de kuststreek van Friesland en Groningen de pootaardappelschuur van de wereld. Driehonderd Friese en vijfhonderd Groningse akkerbouwers leveren bijna een kwart van alle poters op de wereldwijde exportmarkt.

Nieuws

menu