Zolang je vrijheid deelt en weggeeft, is er altijd genoeg | opinie

'De Friese Vrijheid, ontdaan van de ontstaansmythes, was in de kern een gebaar van vriendschap.'

'De Friese Vrijheid, ontdaan van de ontstaansmythes, was in de kern een gebaar van vriendschap.' Foto: archief LC

Onderlinge tweespalt, vandaag herkenbaar in sterke polarisatie, is de bijl aan de wortel van een vrije samenleving. Kijk maar naar de Friese Vrijheid.

Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. Dat klinkt heel overzichtelijk. Vraag echter aan tien willekeurige inwoners van Nederland wat die vrijheid voor hen betekent en waarschijnlijk volgen er tien verschillende antwoorden.