Wooncrisis is ruimtecrisis

En weer stijgt de huizenprijs in Nederland. Bestaande koopwoningen waren in augustus ruim 8 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar geleden, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek becijferd. De gemiddelde prijs van een koopwoning bedraagt inmiddels ruim 336.000 euro.

FOTO PIXABAY

FOTO PIXABAY

Het is geen record, want in juli was de gemiddelde koopprijs nog net iets hoger. Dat neemt niet weg dat in Nederland sprake is van een oververhitte huizenmarkt.

Dat is enerzijds best opmerkelijk. Door de coronacrisis zou de woningmarkt wel afkoelen, zo was de gedachte. In onzekere tijden zijn minder huishoudens in voor een avontuur op de huizenmarkt. Daarnaast heeft ook de flexibilisering van de arbeidsmarkt een vraag- en prijsdrukkend effect. De grote groep van mensen zonder vaste baan komt immers domweg niet in aanmerking voor een hypotheek. Ook door de verplichting om af te lossen reikt voor velen de financiële polsstok minder ver dan ten tijde van de aflossingsvrije hypotheken.

En toch heeft de vraag de overhand, want anders blijven de huizenprijzen niet stijgen. De extreem lage (hypotheek)rente speelt daarbij een grote rol, mede doordat daardoor ook meer beleggers zich aandienen op de woningmarkt. Andere ‘vraagopdrijvende’ ontwikkelingen zijn de aanhoudende gezinsverdunning en de forse groei van de Nederlandse bevolking in de afgelopen jaren. Dat laatste vooral door het oplopende migratiesaldo.

Randstedelingen

In zo’n markt is het voor starters bijna ondoenlijk om een woning te bemachtigen. Zelfs in Friesland, vooral doordat steeds meer Randstedelingen op zoek zijn naar de rust en de ruimte in onze provincie. Het kabinet probeert de starters tegemoet te komen door het de belegger lastiger te maken. Die krijgt vanaf volgend jaar een verhoging van de overdrachtsbelasting voor de kiezen van 2 naar 8 procent, terwijl deze voor de starter wordt geschrapt.

Het is een sympathiek gebaar naar de starter, maar het is de vraag of het voldoende zoden aan de dijk zet. Als er niet rap meer gebouwd wordt, leiden deze maatregelen alleen maar tot een verdere prijsopdrijving, zo is de verwachting.

Meer bouwen dus. Deze oplossing is niet nieuw, ze klinkt al jaren. Ook toen de woningmarkt nog niet zo overspannen was als op dit moment. Het lukt echter maar niet om het gewenste aantal nieuwe woningen gerealiseerd te krijgen. Bouwen is vanwege de schaarse ruimte duur en steeds lastiger, omdat nieuwbouw binnen de bebouwde kom de voorkeur heeft.

Nederland kampt derhalve niet alleen met een wooncrisis, zoals CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma bij de algemene beschouwingen betoogde, maar ook met een ruimtecrisis. En in die ruimte komen vele belangen samen zoals landbouw, natuur, woningbouw, infrastructuur en recreatie.

Voor een gezonde woningmarkt ontkomt Nederland niet aan het maken van keuzes, bijvoorbeeld over immigratie, landbouw en natuur en hoogbouw. Of moeten we toch maar weer net als vroeger land winnen op het water? Er valt veel te kiezen, maar er zal wel gekozen moeten worden. Niet alles kan.


commentaar@lc.nl

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Commentaar
Woningmarkt