Wikkel de Sint-surprise in een doek of laken

FOTO SHUTTERSTOCK

FOTO SHUTTERSTOCK

Ieder jaar Sinterklaas, gezellig. Ook op school. Cadeautjes en voor de wat oudere kinderen zelfgemaakte gedichten en surprises. Ook dit jaar, in aangepaste vorm, vieren we toch dit kinderfeest.

In vele nieuwsbrieven van scholen, wellicht ook die van uw kinderen, zal staan: ‘Verpak de surprise in een plastic tas of vuilniszak en breng deze...’

Ik las dit in 2019 voor het tiende jaar en dacht: waarom doen we dit eigenlijk? Hoeveel kinderen in hoeveel klassen in hoeveel scholen zouden dit doen? Uitgaande van de cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen waren er in 2019 in totaal 1.502.367 leerlingen in het basisonderwijs.

Stel dat de helft hiervan een surprise meeneemt en driekwart doet dat in plastic. Plastic dat direct na het uitpakken weer weggegooid wordt. Misschien dat een enkeling dit weer mee terugneemt, daarom ronden we maar naar beneden af. Dat brengt ons op het schrikwekkende getal van 562.500 extra eenheden plastic op één dag. Dat is ruim een half miljoen!

Hierna kon ik het niet meer naast me neerleggen. Op kleine schaal heb ik aandacht gevraagd voor dit probleem. Dit moet toch anders kunnen?

Veel steviger

Wat is het doel van plastic om de surprise heen? Het verhullen en beschermen van de inhoud, natuurlijk. Maar kan dit misschien ook met een ander, duurzaam materiaal?

Wat zou je kunnen gebruiken dat groot en stevig is, dat aanwezig is in haast ieder huishouden en ook nog eens goed om een creatie met een cadeautje gewikkeld kan worden?

Toen bedacht ik het: wikkel de surprise in een laken, deken of doek. Niet alleen is dat duurzaam, het is ook is veel steviger. Plastic scheurt regelmatig – denk aan het snelle loopje naar school omdat er een punt door het steeds dunner wordende plastic heen steekt?

Het is bovendien veel mooier – het ziet er gezelliger uit dan het donkergrijze plastic. In gekleurde doeken, dekens, of lakens is het al een cadeau voordat de eigenlijke verrassing uitgepakt wordt.

Verschil maken

Hoe mooi is dat? Iedereen kan zo gratis écht een verschil maken in de plastic-consumptie en bijdragen aan het verduurzamen van de wereld.

Want was het maar waar dat plastic ‘gewoon’ wordt gerecycled. Dan was dit artikel niet nodig geweest. De werkelijkheid ligt anders. In 2025 zal meer dan 600 miljoen ton plastic per jaar geproduceerd worden op aarde. Recyclingsystemen zijn niet in staat die hoeveelheid op te vangen. Recycling voorkomt niet of nauwelijks dat plastic in het milieu terechtkomt. Het enige dat helpt: veel minder plastic produceren en gebruiken.

Laat dit nu net een prachtige manier zijn om dit te gaan doen. Laat het nu bijna 5 december zijn. Laten we nu, in de tijd dat we toch alles anders doen, met zijn allen deze traditie veranderen en precies hetzelfde doen, op de beste manier: wikkel de surprise in een laken, deken of doek, dan brengt Sinterklaas geen plastic soep.

Marisa van Mirre, Drachten.