Wenje yn Fryslân: manifest voor een Fries landschapsbeleid

‘Die horizon moet beschermd waar ze nog bestaat.’  Foto archief LC/Marcel van Kammen

‘Die horizon moet beschermd waar ze nog bestaat.’ Foto archief LC/Marcel van Kammen

Friezen ervaren hun identiteit in het landschap, meer nog dan in hun taal. Friezen willen zuinig zijn op hun landschap. Dat lukt steeds minder goed.

De toenemende druk van stedenbouw en industrie, de schaalvergroting en intensivering van de landbouw en het toenemend toerisme eisen hun tol. In de komende vier jaren moeten beslissingen worden genomen: hoe gaan we in gezamenlijkheid de toekomst van Fryslân vormgeven en de Friese identiteit versterken? Het is tijd om het landschap daarbij een stem te geven.