Weerloos

We zaten vorige week tijdens de bijeenkomst in Theater Sneek allemaal met een brok in onze keel op onze stoeltjes. Directeur Wiebren Buma luidde de noodklok – zijn instelling dreigt om te vallen. Ik zag zijn ogen nat worden, kort nadat hij zijn laatste, wanhopige woorden had gesproken. Ook Commissaris van de Koning Arno Brok was geroerd toen hij theatermensen en raadsleden op plechtige toon toesprak. Het ging over belang en veerkracht, over zelfredzaamheid en samenwerking.

Kirsten van Santen.

Kirsten van Santen. FOTO ANNET EVELEENS

,,Alles van waarde is weerloos’’, fluisterde ik binnensmonds. Er spelen zich tegenwoordig échte drama’s af in de theaterwereld. Theaters en poppodia moesten dicht, mogen nu amper bezoekers ontvangen, met hun horeca zetten ze haast niks om (het eigen broek ophouden wat men sinds Halbe-Cultureel-Ondernemerschap-Zijlstra van hen verlangde lukt dus niet meer) en het loopt sowieso nog niet storm, want het publiek is voorzichtig. En dat is niet het enige. Provincie en gemeenten, landelijke fondsen – iedereen moet zuinig aan. Begrotingen krijgt men in deze tijden maar ternauwernood rond en wat kies je dan: de bieb of de jeugdzorg, het theater of de voetbalclub? Ik weet een ding zeker, in dit land is het vaak de cultuur die als eerste het onderspit delft.

Nieuws

Meest gelezen