Groeiende spanning op de watermarkt vraagt om snelle invoering hoog/laag tarief voor drinkwater | LC commentaar

Wie had dat gedacht? Het waterrijke Friesland moet in Drenthe drinkwater kopen om aan de Friese vraag te kunnen voldoen. Vijf jaar lang 2 miljoen kuub per jaar. We hebben mazzel met zo’n goede buur.

In de omgeving van Beilen neemt het Drentse drinkwaterbedrijf WMD een nieuwe waterwinlocatie in gebruik, september 2022.

In de omgeving van Beilen neemt het Drentse drinkwaterbedrijf WMD een nieuwe waterwinlocatie in gebruik, september 2022. Foto: Jaspar Moulijn

Het leveringscontract is van tijdelijke aard. Het geeft drinkwaterbedrijf Vitens waarschijnlijk precies genoeg adem om in Friesland orde op zaken te stellen. Want hier zijn problemen bij de put van Nij Beets (verzilting) en Terwisscha (dreigende verdroging van natuurgebied in de buurt), terwijl de vergunning voor de nieuwe put (Luxwoude) nog niet binnen is.

Groeiende spanning op de watermarkt