Waarom kijken we niet vaker naar hergebruik van boerderijen? | opinie

Illustratie Bart Zantman

Illustratie Bart Zantman

Waarom kijken we niet vaker naar hergebruik van boerderijen, nu de verwachting is dat deze steeds meer beschikbaar komen?

Jaarlijks komen alleen al in Friesland ongeveer honderd boerderijen vrij. Dit heeft verschillende oorzaken. Steeds meer (familie)bedrijven stoppen met hun activiteiten, al dan niet noodgedwongen. Hierdoor mist de economische drager voor behoud en beheer van dit erfgoed.