Waarom blijft het AZC niet gewoon in Balk? | opinie

‘Doorstart AZC op de huidige plek heeft veel voordelen.’

‘Doorstart AZC op de huidige plek heeft veel voordelen.’ Foto: Simon Bleeker

In Balk is sinds 2016 een AZC voor 500 bewoners gevestigd. Er is destijds afgesproken dat het centrum vijf jaar zou blijven. In 2021 is, vanwege de toegenomen instroom, besloten het centrum nog twee jaar langer open te houden. Per 1 oktober 2023 moet het AZC sluiten; de termijn is dan verstreken.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft gemeente De Fryske Marren gevraagd te zoeken naar een nieuwe locatie voor opvang van 350 asielzoekers, voor de duur van in eerste instantie tien jaar. De gemeente wil dat verzoek honoreren en gaat op zoek naar een geschikte locatie ( LC 23 maart).