Waarborg de autonomie binnen het onderwijs | opinie

'Mooie voorbeelden zijn te vinden in de kleinere dorpen waar de openbare en christelijk scholen zijn samengevoegd.' Foto: archief LC

'Mooie voorbeelden zijn te vinden in de kleinere dorpen waar de openbare en christelijk scholen zijn samengevoegd.' Foto: archief LC

Er is een toenemende behoefte vanuit de politiek in Den Haag merkbaar om het onderwijs van bovenaf te sturen. Geef vrijheid aan scholen om de opgaven te lijf te gaan.

Prominent op de voorpagina van de LC van 22 maart prijkte Merel van Vroonhoven die als zij-instromer in het (speciaal) basisonderwijs is gaan werken. De stap die zij heeft gezet, vraagt veel durf. Vooral vanwege haar succesvolle loopbaan in bestuurskamers van grote organisaties als de NS, ING, Nationale Nederlanden en de AFM.