Waar is menselijke maat? Op efficiency gerichte overheid verliest het belang van de burger uit het oog | LC commentaar

De overheid als schild voor de zwakken, dienstbaar aan haar burgers. Meer en meer verdwijnt die rol op de achtergrond en verzandt ze in wantrouwen en interne bestuurlijke rompslomp. Efficiënt omgaan met gemeenschapsgeld is een goede zaak, maar dat mag niet ten koste gaan van de menselijke maat.

Minister Hanke Bruins Slot: ,,De overheid moet dienstbaar zijn en dichtbij."

Minister Hanke Bruins Slot: ,,De overheid moet dienstbaar zijn en dichtbij." Foto: Jaap Schaaf

De toeslagenaffaire is hiervan het meest schrijnende voorbeeld. Door vooringenomenheid werden tienduizenden ouders onterecht verdacht van fraude met de kinderopvangtoeslag. Ze werden opgezadeld met torenhoge boetes en het systeem bleek niet in staat dit onrecht ongedaan te maken.

Kafka in zorgsector