Let op dat kantoortijger geen voorsprong krijgt op thuiswerker

FOTO ARCHIEF

Veel organisaties sturen aan op een nieuwe vorm van hybride werken, een combinatie van thuis én op kantoor. Dat klinkt als een mooie win-winsituatie. Maar er liggen ook gevaren op de loer.

Als alles goed gaat, keren we na de zomervakantie in elk geval deels terug naar onze werkplek. Na maanden verplicht thuiswerken zullen velen ernaar snakken om de woning te verlaten. Anderen zijn er inmiddels helemaal aan gewend en zien vooral ook voordelen.

Organisaties denken momenteel hard na over de lessen van al dat thuiswerken. Sommige bedrijven hebben hun plannen al wereldkundig gemaakt, en die lopen nogal uiteen. Zo hoeven medewerkers van Twitter nooit meer terug te komen naar kantoor, behalve als ze dat zelf willen. Zakenbank Goldman Sachs kiest voor het andere uiterste. Zij dwingt medewerkers haast om terug te komen, zodra de covidmaatregelen het toestaan. Directeur David Solomon noemde thuiswerken zelfs een aberratie die productiviteit alleen maar in de weg staat.

De meeste organisaties lijken op zoek naar een mengvorm, en komen uit op zogenaamd hybride werken. Hierbij worden de voordelen van thuiswerken gecombineerd met die van het kantoor.

Gevaren van de gulden middenweg

Zo’n gulden middenweg klinkt als een fijne, vanzelfsprekende win-winsituatie, en dat kan het misschien ook best worden. Maar er liggen nogal wat gevaren op de loer, vooral voor leidinggevenden. Afgezien van allerlei ingewikkelde coördinatie- en technologische vraagstukken, hebben die vooral te maken met hun eigen gedrag.

Allereerst hebben medewerkers al die tijd een leidinggevende op afstand gehad. Deze afstand ging vaak gepaard met ander leiderschapsgedrag. Uit eigen onderzoek van ons blijkt dat leidinggevenden in het begin van de pandemie strakker gingen sturen en meer controle gingen uitoefenen. Echter, dit effect verdween na een aantal maanden. Leidinggevenden gingen daarna meer delegeren en medewerkers meer verantwoordelijkheden geven.

Juist medewerkers die meer verantwoordelijkheden kregen, vonden zichzelf productiever tijdens de coronacrisis. Een van de uitdagingen voor leidinggevenden is dus om niet automatisch terug te vallen op de oude, controlerende leiderschapsstijl van vóór de pandemie, maar om te verkennen welk gedrag effectief is. Dat kan per medewerker uiteraard verschillen – denk aan wensen van onervaren versus ervaren medewerkers.

Wie niet op kantoor is...

Misschien belangrijker is de vraag hoe leidinggevenden omgaan met de medewerkers die straks niet op kantoor zijn. De hybride vorm lijkt voor veel organisaties uit te monden in een situatie waarin mensen gemiddeld, al dan niet vrijwillig, twee of drie dagen per week naar kantoor gaan. Als dat ook voor leidinggevenden zelf geldt, zullen zij niet alle medewerkers even vaak zien – of er moet wel heel dwingende roulatieschema’s komen, en dan is alle flexibiliteit die het thuiswerken biedt bij voorbaat kwijt.

De meest verstrekkende consequentie van deze situatie is waarschijnlijk dat de leidinggevende vooral bepaalde medewerkers vaker ziet, en anderen minder. Dit zijn medewerkers die structureel vaker thuis willen werken, omdat zij meer gebaat zijn bij flexibiliteit.

Vooral voor vrouwen negatief

Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar de consequenties van thuiswerken tijdens de coronacrisis. Die blijken vooral negatief uit te pakken voor vrouwen. Juist doordat de zorg voor kinderen meer op hun schouders terechtkwam, hebben zij meer achterstand opgelopen in hun werk. Een studie van McKinsey vorig jaar laat bovendien zien dat vrouwen tijdens de coronacrisis veel meer huishoudelijke taken op zich hebben genomen dan mannen.

Het is denkbaar dat dit soort patronen ook na de crisis blijven bestaan, als hybride werken het ‘nieuwe normaal’ is. Immers, het biedt juist vrouwen de mogelijkheden óf gevoelde verantwoordelijkheden om een aantal zaken thuis (mantelzorg, zwemles, de was) beter met werk te combineren. Dat klinkt natuurlijk sympathiek, maar het kan op de lange termijn vooral nadelig uitpakken voor de kansen van die vrouwen op het werk. Want voor je het weet zijn er insiders en outsiders op kantoor.

Insiders en outsiders

De insiders zijn zichtbaarder en leidinggevenden kennen hen dus beter. Dat biedt allerlei voordelen: leidinggevenden weten beter wat hun kwaliteiten zijn, en hebben waarschijnlijk ook betere relaties met hen. Dit alles kan leiden tot bevooroordeelde beoordeling en dus tot verschillende ontwikkelings- en promotiekansen voor de insiders versus de thuiswerkende outsiders.

De pandemie en het thuiswerken hebben tot nu toe geleid tot meer ongelijkheid in organisaties. Een van de belangrijkste opgaves voor personeelsmanagement én leidinggevenden is ervoor te zorgen dat het nieuwe hybride werken niet hetzelfde effect zal hebben. Want als je niet oplet, leidt die beloofde win-winsituatie vooral tot winst voor de kantoortijgers ten koste van de thuiswerkers.

Janka Stoker is hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Nieuws

menu