Vijftig jaar, maar nog geen stap verder | opinie

11 mei 1973: het Kabinet Den Uyl treedt aan, met tweede van links Irene Vorrink. Foto: ANP

11 mei 1973: het Kabinet Den Uyl treedt aan, met tweede van links Irene Vorrink. Foto: ANP

In het voorjaar van 1973 vonden er op uitnodiging van koningin Juliana ‘paleisdiscusssies’ plaats op het Paleis op de Dam. Het ging over afstemming van milieu en economie. Jelle Zijlstra, president van de Nederlandse Bank, en Eurocommissaris Sicco Mansholt waren de belangrijkste sprekers.

In die tijd speelde Mansholt een opvallende rol. Onder invloed van de voorspellingen van de Club van Rome was hij tot de conclusie gekomen dat het roer helemaal om moest. In plaats van ‘maximale groei’ moet worden gestreefd naar ‘bruto nationaal geluk’ en een niet vervuilend productiesysteem.