Vertrekpremie van de grutto veel hoger dan 1,1 miljoen

Veel melkveehouders hebben een enerverende week achter de rug.

De grutto

De grutto Foto: Shutterstock

Eerst kwam het teleurstellende bericht dat boeren die zijn aangesloten bij FrieslandCampina dit jaar geen winstuitkering krijgen. Kort daarna volgde het nieuws dat de vertrekkende financiële topvrouw wél recht heeft op een vertrekpremie , ter waarde van 1,1 miljoen euro. Uit eigen provincie kwamen ten slotte de plannen van gedeputeerde Douwe Hoogland, die kort gezegd inhouden dat een ‘ter zake kundig persoon’ eerst het land vrij moet geven voor er gemaaid, bemest of beweid mag worden. Doel: vogelnesten beschermen.

Toestemming vragen voordat je je eigen land op mag en dan ook nog minder betaald krijgen voor het product waar je zo hard voor werkt terwijl de hoge dames wel de centen opstrijken? Je zou je vanwege zoveel onrecht haast aansluiten bij Farmers Defence Force. Op het laatste moment blies de actiegroep een demonstratie bij FrieslandCampina af.

Verongelijktheid is de emotie van deze tijd - en het is verleidelijk om daarin mee te gaan - maar in werkelijkheid liggen de zaken iets genuanceerder. Ten eerste de winstuitkering. Al in september liet FrieslandCampina weten dat de pandemie gevolgen zou hebben: ‘De melk- en zuivelprijzen zijn direct na het uitbreken van de coronapandemie in maart en april drastisch gedaald en hoewel deze zich daarna hersteld hebben, zijn de prijzen momenteel nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis.’ Daarnaast is het bedrijf bezig met modernisering. Ook daar wordt geld voor gereserveerd.

De vertrekpremie is problematischer. Naar eigen zeggen komt het bedrijf slechts een contractuele verplichting na die is gesloten met de vrijwillig vertrekkende financieel directeur. Maar de timing en de hoogte van het bedrag getuigen van weinig inlevingsvermogen voor de boeren die dagelijks hard werken voor de coöperatie. Andere bonussen zijn wel geschrapt. Waarom is dat bedrag voor Jaska de Bakker zo hoog? En waarom vertrekt ze na drie jaar alweer? Allemaal vragen voor de ledenraad van eind maart.

Een deel van die leden kan dan meteen door naar het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt - zonder trekker, dit keer. Daar ligt de nieuwe Omgevingsverordening ter inzage. Nu is het moment om mee te praten over de plannen voor de toekomst, het behoud van de weidevogels en bescherming van het Friese landschap. Ook hier is het makkelijk om het plan van de provincie af te doen als te dwingend of vergezocht. Dat het politiek onhaalbaar is zal ongetwijfeld gaan blijken. Maar op het veld en op het erf zullen boeren en beschermers elkaar toch moeten opzoeken. De vertrekpremie van de grutto, kievit en de scholekster is al hoog genoeg.

Het commentaar is een dagelijkse rubriek waarin de Leeuwarder Courant reageert op actuele ontwikkelingen. Reageren? Gebruik de reactiemogelijkheid onder dit artikel of mail naar commentaar@lc.nl .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Commentaar
Weidevogels
Agrarisch / Landbouw