Verspil de onderwijstijd niet aan bijzaken

Ik wil in dit stuk ingaan op het verwerven van kennis en vaardigheden in de schoolomgeving. Veel scholen lokken leerlingen met randzaken die niks met goed onderwijs te maken hebben.

'Herhalen is een belangrijk aspect van goed onderwijs'.

'Herhalen is een belangrijk aspect van goed onderwijs'. FOTO SHUTTERSTOCK

Zo las ik in de Leeuwarder Courant op 29 oktober over een school met een zogenoemde ‘mindfullnessjuf’ en yogalessen in de klas. Hierover lees of hoor ik vaak: ‘Wij zien een kind als individu dat de regie heeft over zijn eigen ontwikkeling’. Als je kinderen echt iets wilt leren, hebben ze goede, doelgerichte instructie nodig van een expert. Kinderen hebben sturing en regelmaat nodig om goed de basisvaardigheden te leren en hun kennis te vergroten. Duidelijke regels en routines creëren extra leertijd, die zo effectief mogelijk moet worden benut.

Lees ook PREMIUM | Rust in het kindcentrum: ‘Wij willen onze kinderen leren hoe ze zich in de hectiek van alledag staande kunnen houden én hoe ze zich kunnen ontspannen’

In een school moet je rust en een goed en veilig pedagogisch klimaat creëren. Hierdoor komen kinderen tot leren. Als je ’s morgens om half 9 bij de Kinderkoepel in Leeuwarden binnenstapt, is er na een paar minuten al een serene rust. Ieder kind zit achter zijn eigen tafel en heeft een startopdracht of leest een boek. Daar hebben onze leerkrachten geen yoga voor nodig. Het is toch de omgekeerde wereld: eerst onrust creëren door te veel vrijheid op een leerplein en dit daarna weer oplossen met yoga- of mindfulnessoefeningen?

Kennis van de kinderen vergroten

Onze medewerkers geven met passie gedegen, expliciete instructie en laten kinderen pas zelfstandig werken wanneer ze het ook echt aankunnen. Wij zijn er om de kennis van kinderen te vergroten en ze de wereld te leren kennen.

Het is ontzettend belangrijk kinderen een brede kennisbasis bij te brengen. Je hebt voorkennis nodig om teksten te kunnen begrijpen. Als er een goede basis is, kun je nieuwe informatie koppelen aan bestaande kennis.

Als je voor individueel onderwijs kiest, kun je zaken kort aanstippen, maar verinnerlijk je deze kennis niet. Herhalen en automatiseren zijn belangrijke aspecten van goed onderwijs, net als rust en regelmaat. Probeer eens een lastige tekst te lezen met de televisie aan en spelende kinderen op de achtergrond. Er is maar een enkeling die zich kan afsluiten voor al deze geluiden.

Zuinig zijn op de leertijd

Wanneer je als school kiest om het jaarklassensysteem los te laten en kinderen hun eigen planning laat maken en te veel zelfstandig laat werken op een druk leerplein, neem je een groot risico voor het leerrendement. We moeten zuinig zijn met onze leertijd gedurende het schooljaar. Reken maar uit: we hebben gemiddeld acht keer 40 schoolweken keer 25 lesuren per week. Die tijd moeten we optimaal benutten om de einddoelen te halen voor ieder kind. Wanner je de aandacht van de leerkracht versplintert per individu en verdoet aan randzaken, is er te weinig rendement voor de hele groep.

Natuurlijk moet je rekening houden met niveauverschillen in een groep. Kinderen die meer aankunnen moet je blijven uitdagen. Maak keuzes als school, we kunnen niet aan alle maatschappelijke problemen aandacht besteden.

Tiny Hoedemaker, d irecteur IKC de Kinderkoepel in Leeuwarden

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Opinie
Onderwijs