Verspil de onderwijstijd niet aan bijzaken

Ik wil in dit stuk ingaan op het verwerven van kennis en vaardigheden in de schoolomgeving. Veel scholen lokken leerlingen met randzaken die niks met goed onderwijs te maken hebben.

'Herhalen is een belangrijk aspect van goed onderwijs'.

'Herhalen is een belangrijk aspect van goed onderwijs'. FOTO SHUTTERSTOCK

Zo las ik in de Leeuwarder Courant op 29 oktober over een school met een zogenoemde ‘mindfullnessjuf’ en yogalessen in de klas. Hierover lees of hoor ik vaak: ‘Wij zien een kind als individu dat de regie heeft over zijn eigen ontwikkeling’. Als je kinderen echt iets wilt leren, hebben ze goede, doelgerichte instructie nodig van een expert. Kinderen hebben sturing en regelmaat nodig om goed de basisvaardigheden te leren en hun kennis te vergroten. Duidelijke regels en routines creëren extra leertijd, die zo effectief mogelijk moet worden benut.

Nieuws

menu