'Soms druist een kunstproject of cultureel programma tegen alle codes in' | LC commentaar

Karen van Oudenhoven-Van der Zee, de Friese directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in Den Haag, het adviesorgaan van de overheid, zei het vorige week onomwonden in deze krant: we moeten toewerken naar een ander mensbeeld, eentje waarbinnen vertrouwen centraal staat, evenals professionele autonomie.

Aftrap van de Tryater-voorstelling '1000& 1 Nacht' in 2020.

Aftrap van de Tryater-voorstelling '1000& 1 Nacht' in 2020. Foto: Niels Westra

Wie werknemers, burgers, nieuwkomers, instellingen voor vol aan ziet, laat ze de ruimte om hun rol, al dan niet deels, zelfstandig in te vullen. Dat werkt beter, sneller en fijner. De SCP-directeur is niet de enige die dit liedje zingt, we horen het deze tijd vaker, ook Tim ’S Jongers van de Wiardi Beckmanstichting zegt iets dergelijks.

Wantrouwen