Verpleeghuiszorg thuis in dorp en wijk | opinie

‘Naast de woningen was er een bruisende leefomgeving, met een toegankelijke binnentuin.’

‘Naast de woningen was er een bruisende leefomgeving, met een toegankelijke binnentuin.’ Foto: archief LC

De verpleeghuiszorg kampt met lange wachtlijsten. Het moet mogelijk zijn om ouderen die daar behoefte aan hebben, te helpen. Kijk maar naar Menaam.

De Nederlandse bevolking vergrijst gestaag, terwijl de zorgvraag navenant stijgt en het zorgaanbod nu al schaars is. Zeker voor verpleeghuiszorg. Eind oktober 2022 stonden 21.795 mensen op een wachtlijst voor een plek in een verpleeghuis.