Verkering

Aan de rand van de tot dansvloer omgeturnde schoolkantine, zo ongeveer onder het mededelingenbord, overzag ik in alle onschuld het uitbundig gedruis van het brugklasfeest, toen vanuit het flakkerlicht van de stroboscoop een gestalte recht op mij af beende.

Wieberen Elverdink.

Wieberen Elverdink. FOTO MARCEL J. DE JONG

Ik verslikte me in mijn cassis. Dat de rookmachines net sissend een nieuwe hoeveelheid mist over de verdieping verspreidden, droeg ook al niet bij aan mijn geestelijk comfort.

Nieuws

menu