Is mestvergisting het technologische ei van Columbus of ontkomt de melkveehouderij niet aan een krimp? | LC commentaar

Mestvergisting blijft de gemoederen bezig houden, zo bleek de afgelopen week. Zo ageren belangenclubs, waaronder de Vereniging Moai Skarsterlân, tegen de komst van mono-mestvergisters in de Haskerveenpolder. Zestien boeren in dit gebied willen investeren in zo’n installatie die gas wint uit de drijfmest van hun koeien.

Opening van een groengas-vergister bij Stokman in Koudum in 2020.

Opening van een groengas-vergister bij Stokman in Koudum in 2020. Foto: Niels de Vries

Het doel is om dit groene gas via een netwerk van pijpleidingen af te zetten bij Douwe Egberts in Joure, zodat het concern zijn koffie- en theefabriek kan verduurzamen.