Vergeving en verzoening horen tot de moeilijkste dingen in het bestaan | column Wim Beekman

Bij ‘vergeving’ denk ik altijd aan één van mijn eerste belijdeniscatechisanten. ,,U kunt me nog meer vertellen”, reageerde hij toen we het hadden over vergeven en verzoenen, ,,ik vergeef niet zo makkelijk. Ergens in mijn binnenzak heb ik een klein boekje, en als iemand mij ooit iets misdaan heeft, mij gekrenkt heeft of bedrogen, dan komt hij in dat boekje te staan. Vroeg of laat kom ik hem weer tegen, dan neem ik hem te grazen.”

Column Wim Beekman.

Column Wim Beekman.

Ik weet nog hoe geschokt ik was. Kan zo iemand eigenlijk wel belijdenis doen, vroeg ik me af. Zo gaan we in het geloof en in de kerk toch niet met elkaar om? Want ik was nog betrekkelijk jong toen, al wel dominee, maar nog niet door de wol van het leven geverfd.