De Haagse verhoudingen staan op scherp. Toch hebben de coalitiepartijen weinig te winnen bij nieuwe verkiezingen | LC commentaar

Hoe lang blijft dit kabinet nog aan? Een reële vraag na de eclatante overwinning van de BBB afgelopen woensdag.

CDA-leider Wopke Hoekstra vindt dat het anders moet maar de vraag is hoe flexibel D66 zich wenst op te stellen.

CDA-leider Wopke Hoekstra vindt dat het anders moet maar de vraag is hoe flexibel D66 zich wenst op te stellen. Foto: Remko de Waal

De eerste barstjes in de coalitie dienden zich daags na de verkiezingen al aan. Nadat het CDA bij de Statenverkiezingen bijna was gehalveerd, merkte partijleider Wopke Hoekstra op dat het verlies niet zonder gevolgen kan blijven en dat het anders moet. Hij nam het woord stikstof niet in de mond, maar de goede verstaander dacht onmiddellijk terug aan Hoekstra’s uitlatingen in augustus vorig jaar. Toen verklaarde hij dat het halen van de stikstofdoelen in 2030 voor hem niet langer heilig is. Net als toen zet het CDA daarmee wederom de verhoudingen met D66 op scherp waarvoor 2030 wél een bijkans heilig doeljaar is.

Landbouwakkoord